LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 133 – NGƯỜI CON GÁI NÀNG TIÊN

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
133
NGƯỜI CON GÁI
NÀNG TIÊN

Em về Nguồn
Em càng diệu dàng
Như ánh trăng ngà
Dịu mát quê hương
Em gái ơi
Lời ca tiếng hát
Tắm mát sông hồ
Nơi cõi trần
Giọt cam lồ
Tiếng hát lời kinh
Chữa trị tâm hồn
Qua tiếng hát lời ca
Tiếng hát thiết tha
Người con gái
Non nước Ông Cha
Dừng chân lại nghe
Tiếng hát của em
Điệu nhảy của em
Là ngàn hoa
Lung linh trong nắng
Rực hồng phơi phới
Trong sắc thắm ngàn xuân
Ngày ấy nhìn em
Lòng anh rất vui
Bao cơn buồn
Tan biến, biến tan
Em gái ơi
Ánh trăng đầy xinh xắm
Ai gặp rồi
Thời nhớ mãi không quên
Người con gái Rồng Tiên
Người con gái nàng tiên
***
Em về Nguồn
Em càng diệu dàng
Như ánh trăng ngà
Dịu mát quê hương
Em gái ơi
Lời ca tiếng hát
Tắm mát sông hồ
Nơi cõi trần
Giọt cam lồ
Tiếng hát lời kinh
Chữa trị tâm hồn
Qua tiếng hát lời ca
Tiếng hát thiết tha
Người con gái
Non nước Ông Cha
Dừng chân lại nghe
Tiếng hát của em
Điệu nhảy của em
Là ngàn hoa
Lung linh trong nắng
Rực hồng phơi phới
Trong sắc thắm ngàn xuân
Ngày ấy nhìn em
Lòng anh rất vui
Bao cơn buồn
Tan biến, biến tan
Em gái ơi
Ánh trăng đầy xinh xắm
Ai gặp rồi
Thời nhớ mãi không quên
Người con gái Rồng Tiên
Người con gái nàng tiên
***
Em gái ơi
Ánh trăng đầy xinh xắm
Ai gặp rồi
Thời nhớ mãi không quên
Người con gái Rồng Tiên
Người con gái nàng tiên
Em gái ơi
Ánh trăng đầy xinh xắm
Ai gặp rồi
Thời nhớ mãi không quên
Người con gái Rồng Tiên
Người con gái nàng tiên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s