LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 132 – ĐẾN VỚI CHA

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
132
ĐẾN VỚI CHA

Anh đến với Cha
Một chiều nắng ấm
Khúc hát thân thương
Chảy dài
Theo năm tháng
Cuộc đời anh
Như đi vào đổi khác
Cha đã cho anh
Những niềm tin tự giác
Đặt tên cho anh
Là bất khuất độ mình
Lặng lội bể trần
Nhưng vẫn thấy bình yên
Nghe theo lời Cha
Phúc đức nẫy mầm
Lên màu xanh tốt
May với mắn
Cũng theo đó đơm hoa
Anh đến với Cha
Với tấm lòng thuận hiếu
Anh đến với Cha
Với tấm lòng
Quy Tổ Nhận Tông
Ôi một dòng sông
Dòng sông rộng lớn
Dòng sông Cội Nguồn
Chạy dài
Từ thiên đàng
Đến trần gian
Ôi dòng sông đẹp lành
Nơi Cội Nguồn
Có thuyền Cha chờ đợi
Đón con về
Hội tụ cùng Cha
Con có Cha
Con muốn gì được nấy
Đời của con
Con mặc sức thăng hoa
Kìa giang san
Kìa vũ trụ con đó
Của Cha
Cũng chính là của con
***
Anh đến với Cha
Một chiều nắng ấm
Khúc hát thân thương
Chảy dài
Theo năm tháng
Cuộc đời anh
Như đi vào đổi khác
Cha đã cho anh
Những niềm tin tự giác
Đặt tên cho anh
Là bất khuất độ mình
Lặng lội bể trần
Nhưng vẫn thấy bình yên
Nghe theo lời Cha
Phúc đức nẫy mầm
Lên màu xanh tốt
May với mắn
Cũng theo đó đơm hoa
Anh đến với Cha
Với tấm lòng thuận hiếu
Anh đến với Cha
Với tấm lòng
Quy Tổ Nhận Tông
Ôi một dòng sông
Dòng sông rộng lớn
Dòng sông Cội Nguồn
Chạy dài
Từ thiên đàng
Đến trần gian
Ôi dòng sông đẹp lành
Nơi Cội Nguồn
Có thuyền Cha chờ đợi
Đón con về
Hội tụ cùng Cha
Con có Cha
Con muốn gì được nấy
Đời của con
Con mặc sức thăng hoa
Kìa giang san
Kìa vũ trụ con đó
Của Cha
Cũng chính là của con
***
Con có Cha
Con muốn gì được nấy
Đời của con
Con mặc sức thăng hoa
Kìa giang san
Kìa vũ trụ con đó
Của Cha
Cũng chính là của con
Con có Cha
Con muốn gì được nấy
Đời của con
Con mặc sức thăng hoa
Kìa giang san
Kìa vũ trụ con đó
Của Cha
Cũng chính là của con
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s