LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 131 – LẠY CHA

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
131
LẠY CHA

Qua nửa đời lầm lạc
Nay con lại về
Quỳ dưới chân Trời Cha
Cầu Cha
Tha thứ, thứ tha
Con đã tỉnh rồi
Từ lời dạy của Cha
Lời dạy thiết tha
Lời dạy sáng soi
Đường trần gian
Đường trần cuốn hút
Đưa đời con
Vào chốn bê tha
Ôi lòng Cha
Cha đã cứu con ra
Nay con
Như người sống lại
Thẹn lòng mình
Với những ngày đã qua
Và từ đây
Con nghe lời Trời dạy
Theo đường lành
Trở lại thiên tiên
Con muốn được
Trong vòng tay của Mẹ
Đức Mẹ Trời
Đức Mẹ Thiêng Liêng
Con thiết tha
Được gần Mẹ Cha
Ôi nhớ nhung
Biển trời bao la
Nhân loại trần gian
Những lầm thang
Sống khổ
Sống gian nan
Vì quên đi Nguồn Cội
Lạc loài
Sanh tử bơ vơ
Con xin Cha
Dơ bàn tay cứu vớt
Để những cuộc đời
Giải thoát đớn đau
Để những cuộc đời
Giải thoát siêu sanh
Lạy Cha
Lạy Cha
Cứu vớt chúng con
***
Qua nửa đời lầm lạc
Nay con lại về
Quỳ dưới chân Trời Cha
Cầu Cha
Tha thứ, thứ tha
Con đã tỉnh rồi
Từ lời dạy của Cha
Lời dạy thiết tha
Lời dạy sáng soi
Đường trần gian
Đường trần cuốn hút
Đưa đời con
Vào chốn bê tha
Ôi lòng Cha
Cha đã cứu con ra
Nay con
Như người sống lại
Thẹn lòng mình
Với những ngày đã qua
Và từ đây
Con nghe lời Trời dạy
Theo đường lành
Trở lại thiên tiên
Con muốn được
Trong vòng tay của Mẹ
Đức Mẹ Trời
Đức Mẹ Thiêng Liêng
Con thiết tha
Được gần Mẹ Cha
Ôi nhớ nhung
Biển trời bao la
Nhân loại trần gian
Những lầm thang
Sống khổ
Sống gian nan
Vì quên đi Nguồn Cội
Lạc loài
Sanh tử bơ vơ
Con xin Cha
Dơ bàn tay cứu vớt
Để những cuộc đời
Giải thoát đớn đau
Để những cuộc đời
Giải thoát siêu sanh
Lạy Cha
Lạy Cha
Cứu vớt chúng con
***
Con xin Cha
Dơ bàn tay cứu vớt
Để những cuộc đời
Giải thoát đớn đau
Để những cuộc đời
Giải thoát siêu sanh
Lạy Cha
Lạy Cha
Cứu vớt chúng con
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s