LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 130 – BỂ TRẦN

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
130
BỂ TRẦN

Bể trần
Trông rất dịu dàng
Luôn mãi gọi mời
Bao lời mến yêu
Quyến rũ con người
Lao vào mê đắm
Lên câu vật chất
Buộc ràng đam mê
Nào hay đâu
Bể trần bể khổ
Nhấn chìm tất cả
Lặng hụp chơi vơi
Ớ a lỉm chìm
Vùi dập tả tơi
Đâu dễ gì
Thoát ra được
Ớ a, a ớ lỉm chìm
Hết mong trở lại
Thiên đàng quê tiên
Dừng chân
Nầy hỡi dừng chân
Đi vào dòng Đạo
Song Song dòng đời
Đi vào bể trần
Phải có con thuyền
Con thuyền Nguồn Cội
Thời mới được yên
Bể trần
Dòng chảy êm êm
Sóng ngầm trong đó
Xoáy xoay dòng đời
Thuyền Nguồn
Làm chủ ta ngồi
Ra vào dòng xoáy
Biển trần lo chi
Tài cứ trổ
Đức cứ thi
Làm nên nghiệp lớn
Uy nghi cuộc đời
Xế xang ta xế ta cười
Mênh mông bể khổ
Ra vào, vào ra
Bể trần mông mênh
Không bến không bờ
Đời cùng với Đạo
Vững vàng vượt qua
Bể trần
Bể khổ mênh mông
Không thuyền
Lặng hụp chơi vơi
Nổi trôi, trôi nổi
Lênh đênh dập vùi
Ai ơi
Nhớ lấy lời trời
Về nguồn về Cội
Cùng nhau lên thuyền
Dạo chơi
Nơi bể Hồng Trần
Hoa đăng mở hội
Lạc Hồng Vinh Hoa
Bể trần
Dù có phong ba
Thuyền Nguồn đã có
Xông pha an lành
***
Bể trần
Trông rất dịu dàng
Luôn mãi gọi mời
Bao lời mến yêu
Quyến rũ con người
Lao vào mê đắm
Lên câu vật chất
Buộc ràng đam mê
Nào hay đâu
Bể trần bể khổ
Nhấn chìm tất cả
Lặng hụp chơi vơi
Ớ a lỉm chìm
Vùi dập tả tơi
Đâu dễ gì
Thoát ra được
Ớ a, a ớ lỉm chìm
Hết mong trở lại
Thiên đàng quê tiên
Dừng chân
Nầy hỡi dừng chân
Đi vào dòng Đạo
Song Song dòng đời
Đi vào bể trần
Phải có con thuyền
Con thuyền Nguồn Cội
Thời mới được yên
Bể trần
Dòng chảy êm êm
Sóng ngầm trong đó
Xoáy xoay dòng đời
Thuyền Nguồn
Làm chủ ta ngồi
Ra vào dòng xoáy
Biển trần lo chi
Tài cứ trổ
Đức cứ thi
Làm nên nghiệp lớn
Uy nghi cuộc đời
Xế xang ta xế ta cười
Mênh mông bể khổ
Ra vào, vào ra
Bể trần mông mênh
Không bến không bờ
Đời cùng với Đạo
Vững vàng vượt qua
Bể trần
Bể khổ mênh mông
Không thuyền
Lặng hụp chơi vơi
Nổi trôi, trôi nổi
Lênh đênh dập vùi
Ai ơi
Nhớ lấy lời trời
Về nguồn về Cội
Cùng nhau lên thuyền
Dạo chơi
Nơi bể Hồng Trần
Hoa đăng mở hội
Lạc Hồng Vinh Hoa
Bể trần
Dù có phong ba
Thuyền Nguồn đã có
Xông pha an lành
***
Ai ơi
Nhớ lấy lời kinh
Về nguồn về Cội
Cùng nhau lên thuyền
Dạo chơi
Nơi bể Hồng Trần
Hoa đăng mở hội
Lạc Hồng Vinh Hoa
Bể trần
Dù có phong ba
Thuyền Nguồn đã có
Xông pha an lành
Bể trần
Dù có phong ba
Thuyền Nguồn đã có
Xông pha an lành
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s