LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 127 – NỖI BUỒN

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
127
NỖI BUỒN

Gió đưa trăng
Rồi trăng đưa gió
Trăng lặng rồi
Gió lại cô đơn
Sông núi buồn
Trời lạnh âm u
Cỏ cây hoa lá
Buồn theo
Cheo leo
Nầy hỡi cheo leo
Để cho
Chân mỏi
Khi trèo lên non
Sướng chi
Tóc bạc rừng xanh
Tuyết phơi trắng xóa
Núi thành ngàn mây
Trắng tay
Người có gì đâu
Mãn trần
Một nấm mồ hoang
Nấm mồ
Cuộc đời
Cứ mãi xô bồ
Quên đi trở lại
Cõi trời thiên tiên
Nước sầu
Nước mãi ngữa nghiêng
Biển sầu
Biển cũng liêng miên bạc đầu
Đời là
Bể khổ u sầu
Vướng chi cho khổ
Nhuộm màu thê lương
Ở đời
Kẻ tỉnh người mê
Đời trần là thế
Xưa nay cuộc trần
Tiền vì người
Người vì tiền
Buộc nhau quá sức
Đâu còn tự do
Thiên đàng
Địa phủ hai nơi
Tự mình chọn lấy
Xưa nay do mình
Người vì Nguồn
Nguồn vì mình
Gốc còn
Cành lá xanh cành
Đơm hoa kết trái
Xưa thời như nay
Gốc mất
Cành Lá tả tơi
Nỗi buồn, buồn mãi
Biết bao nỗi buồn
***
Gió đưa trăng
Rồi trăng đưa gió
Trăng lặng rồi
Gió lại cô đơn
Sông núi buồn
Trời lạnh âm u
Cỏ cây hoa lá
Buồn theo
Cheo leo
Nầy hỡi cheo leo
Để cho
Chân mõi
Khi trèo lên non
Sướng chi
Tóc bạc rừng xanh
Tuyết phơi trắng xóa
Núi thành ngàn mây
Trắng tay
Người có gì đâu
Mãn trần
Một nấm mồ hoang
Nấm mồ
Cuộc đời
Cứ mãi xô bồ
Quên đi trở lại
Cõi trời thiên tiên
Nước sầu
Nước mãi ngữa nghiêng
Biển sầu
Biển cũng liêng miên bạc đầu
Đời là
Bể khổ u sầu
Vướng chi cho khổ
Nhuộm màu thê lương
Ở đời
Kẻ tỉnh người mê
Đời trần là thế
Xưa nay cuộc trần
Tiền vì người
Người vì tiền
Buộc nhau quá sức
Đâu còn tự do
Thiên đàng
Địa phủ hai nơi
Tự mình chọn lấy
Xưa nay do mình
Người vì Nguồn
Nguồn vì mình
Gốc còn
Cành lá xanh cành
Đơm hoa kết trái
Xưa thời như nay
Gốc mất
Cành Lá tả tơi
Nỗi buồn, buồn mãi
Biết bao nỗi buồn
***
Gốc còn
Cành lá xanh cành
Đơm hoa kết trái
Xưa thời như nay
Gốc mất
Cành Lá tả tơi
Nỗi buồn, buồn mãi
Biết bao nỗi buồn
Gốc còn
Cành lá xanh cành
Đơm hoa kết trái
Xưa thời như nay
Gốc mất
Cành Lá tả tơi
Nỗi buồn, buồn mãi
Biết bao nỗi buồn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s