LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 128 – CÓ MỘT NGÀY

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
128
CÓ MỘT NGÀY

Có một ngày
Con người Việt Nam
Nhìn nhận Tổ Tông
Nhận thức quê hương
Nơi sanh ra
Những con người Việt Nam
Và lớn lên
Trong lời ru của mẹ
Và ôn lại
Quảng một thời thở bé
Đưa ta về
Với nỗi nhớ xa xưa
Một miền quê
Giữa bôn ba bận rộn
Người cha người mẹ
Vất vã sớm hôm
Kiếm từng bữa cơm
Kiếm từng hạt gạo
Tình Cha nghĩa mẹ
Nuôi lớn người con
Ôi quê hương
Ôi thâm tình biết mấy
Khúc hát đầu đời
Là khúc hát niềm thương
Vấn vương
Dòng sông quê
Dòng sông
Đong đầy tình nghĩa
Ôi nhớ hoài
Và nhớ mãi không quên
Ai đã quên
Là người không có trái tim
Khúc yêu thương
Có từ trong máu thịt
Bởi làm ăn
Nên lúc nhớ lúc quên
Người Việt Nam
Vốn là thân với thiện
Lúc trầm tư
Thường nhớ đến quê hương
Một miền quê
Luôn trải đầy quả ngọt
Mến thương, ôi mến thương
Việt Nam Rồng Tiên
Việt Nam
Quốc Tổ Hùng Vương
Việt Nam đất nước quên hương
***
Có một ngày
Con người Việt Nam
Nhìn nhận Tổ Tông
Nhận thức quê hương
Nơi sanh ra
Những con người Việt Nam
Và lớn lên
Trong lời ru của mẹ
Và ôn lại
Quảng một thời thở bé
Đưa ta về
Với nỗi nhớ xa xưa
Một miền quê
Giữa bôn ba bận rộn
Người cha người mẹ
Vất vã sớm hôm
Kiếm từng bữa cơm
Kiếm từng hạt gạo
Tình Cha nghĩa mẹ
Nuôi lớn người con
Ôi quê hương
Ôi thâm tình biết mấy
Khúc hát đầu đời
Là khúc hát niềm thương
Vấn vương
Dòng sông quê
Dòng sông
Đong đầy tình nghĩa
Ôi nhớ hoài
Và nhớ mãi không quên
Ai đã quên
Là người không có trái tim
Khúc yêu thương
Có từ trong máu thịt
Bởi làm ăn
Nên lúc nhớ lúc quên
Người Việt Nam
Vốn là thân với thiện
Lúc trầm tư
Thường nhớ đến quê hương
Một miền quê
Luôn trải đầy quả ngọt
Mến thương, ôi mến thương
Việt Nam Rồng Tiên
Việt Nam
Quốc Tổ Hùng Vương
Việt Nam đất nước quên hương
***
Việt Nam Rồng Tiên
Việt Nam
Quốc Tổ Hùng Vương
Việt Nam đất nước quên hương
Việt Nam Rồng Tiên
Việt Nam
Quốc Tổ Hùng Vương
Việt Nam đất nước quên hương
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s