LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 126 – DÂN TỘC VIỆT NAM

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
126
DÂN TỘC VIỆT NAM

Dân Tộc Việt Nam
Anh em một nhà
Dù cho thế nào
Cũng là Đồng Bào
Gắng bó từ lâu
Ghét nhau vì hận
Ghét nhau vì thù
Càng thêm xanh xao
Càng thêm khốn khổ
Càng thêm lao đao
Mở rộng trái tim
Nhận nhìn anh em
Bớt lòng tái tê
Sóng gió lặng yên
Dân Tộc Việt Nam
Cách chia đôi bờ
Dòng sông quạnh quẻ
Kẻ đợi người chờ
Đến biết bao giờ
Thịt liền thịt, da liền da
Cuộc sống ngỡ ngàng
Đời mãi phủ phàn
Ta chẳng ra ta
Anh em
Chẳng chút hỏi hang
Nỗi buồn non nước
Nỗi buồn Việt Nam
Đã xa càng xa
Bức tường ngăn cách
Lạnh lùng lại qua
Tình anh ai lấy
Tình em ai vùi
Cũng bởi lạc Nguồn
Dẫn đến chiến tranh mà ra
***
Dân Tộc Việt Nam
Anh em một nhà
Dù cho thế nào
Cũng là Đồng Bào
Gắng bó từ lâu
Ghét nhau vì hận
Ghét nhau vì thù
Càng thêm xanh xao
Càng thêm khốn khổ
Càng thên lao đao
Mở rộng trái tim
Nhận nhìn anh em
Bớt lòng tái tê
Sóng gió lặng yên
Dân Tộc Việt Nam
Cách chia đôi bờ
Dòng sông quạnh quẻ
Kẻ đợi người chờ
Đến biết bao giờ
Thịt liền thịt, da liền da
Cuộc sống ngỡ ngàng
Đời mãi phủ phàn
Ta chẳng ra ta
Anh em
Chẳng chút hỏi hang
Nỗi buồn non nước
Nỗi buồn Việt Nam
Đã xa càng xa
Bức tường ngăn cách
Lạnh lùng lại qua
Tình anh ai lấy
Tình em ai vùi
Cũng bởi lạc Nguồn
Dẫn đến chiến tranh mà ra
***
Anh em
Chẳng chút hỏi hang
Nỗi buồn non nước
Nỗi buồn Việt Nam
Đã xa càng xa
Bức tường ngăn cách
Lạnh lùng lại qua
Tình anh ai lấy
Tình em ai vùi
Cũng bởi lạc Nguồn
Dẫn đến chiến tranh mà ra
Dân Tộc Việt Nam
Cách chia đôi bờ
Dòng sông quạnh quẻ
Kẻ đợi người chờ
Đến biết bao giờ
Thịt liền thịt, da liền da
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s