LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 124 – ĐỪNG CÓ HỎI

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
124
ĐỪNG CÓ HỎI

Đừng có hỏi
Vì sao
Tôi về Nguồn Cội
Vì đời tôi
Luôn đội Trời Cha
Đừng có hỏi
Vì sao
Tôi đã vội
Vượt thời gian
Nhanh chóng trôi qua
Một kiếp người
Như chiếc bóng câu
Tự hỏi lòng
Làm được gì đâu
Khi đất nước quê hương
Còn chìm sâu
Trong bóng tối điêu linh
Đừng có hỏi
Tôi buồn lắm đấy
Một nước non
Xinh xắn biết bao
Suốt cuộc đời
Vua Hùng
Vất vã công lao
Mới nên cơ nghiệp
Non sông đất trời
Đừng có hỏi
Còn gì trung hiếu
Đường nghĩa nhân
Cũng mất không còn
Trời tròn
Quả đất cũng tròn
Hỏi lòng tự hỏi
Có còn lương tâm
Cội Cha Ông
Mấy nghìn năm Văn Hiến
Nào phải đâu
Tự có không không
Có từ
Có Tổ có Tông
Có từ dựng nước
Non sông cõi bờ
Tôn thờ là chuyện
Phải thờ
Cháu con
Trọn nghĩa trọn tình Cha Ông
Đừng có hỏi
Hãy nghĩ cho thông
Con dòng cháu giống
Tổ Tông Cội Nguồn
Tôn thờ Tổ Tiên
Là chuyện bình thường
Người mà lạc Cội
Đất trời bơ vơ, đất trời bơ vơ
***
Đừng có hỏi
Vì sao
Tôi về Nguồn Cội
Vì đời tôi
Luôn đội Trời Cha
Đừng có hỏi
Vì sao
Tôi đã vội
Vượt thời gian
Nhanh chóng trôi qua
Một kiếp người
Như chiếc bóng câu
Tự hỏi lòng
Làm được gì đâu
Khi đất nước quê hương
Còn chìm sâu
Trong bóng tối điêu linh
Đừng có hỏi
Tôi buồn lắm đấy
Một nước non
Xinh xắn biết bao
Suốt cuộc đời
Vua Hùng
Vất vã công lao
Mới nên cơ nghiệp
Non sông đất trời
Đừng có hỏi
Còn gì trung hiếu
Đường nghĩa nhân
Cũng mất không còn
Trời tròn
Quả đất cũng tròn
Hỏi lòng tự hỏi
Có còn lương tâm
Cội Cha Ông
Mấy nghìn năm Văn Hiến
Nào phải đâu
Tự có không không
Có từ
Có Tổ có Tông
Có từ dựng nước
Non sông cõi bờ
Tôn thờ là chuyện
Phải thờ
Cháu con
Trọn nghĩa trọn tình Cha Ông
Đừng có hỏi
Hãy nghĩ cho thông
Con dòng cháu giống
Tổ Tông Cội Nguồn
Tôn thờ Tổ Tiên
Là chuyện bình thường
Người mà lạc Cội
Đất trời bơ vơ, đất trời bơ vơ
***
Đừng có hỏi
Hãy nghĩ cho thông
Con dòng cháu giống
Tổ Tông Cội Nguồn
Tôn thờ Tổ Tiên
Là chuyện bình thường
Người mà lạc Cội
Đất trời bơ vơ, đất trời bơ vơ
Đừng có hỏi
Hãy nghĩ cho thông
Con dòng cháu giống
Tổ Tông Cội Nguồn
Tôn thờ Tổ Tiên
Là chuyện bình thường
Người mà lạc Cội
Đất trời bơ vơ, đất trời bơ vơ
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s