LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 125 – CỬA TRỜI ĐÃ MỞ

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
125
CỬA TRỜI ĐÃ MỞ

Cửa trời đã mở
Vân anh được vào
Không ai ngăn cấm
Dù tội đầy đầu
Phận nghèo khó khăn
Luôn thiếu cái ăn
Cửa trời vẫn mở
Không có ai ngăn
Cội Nguồn vẫn đón
Không bỏ người nào
Tất cả nhân loài
Dù ma hay quỷ
Về Nguồn an nghỉ
Không ai cản ngăn
Nhân loại hồi quy
Vào nhà vũ trụ
Đoàn viên hội tụ
Mặc áo nhà trời
Thành, Phật,
Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Ngôi nhà kho báu
Kho tàng tri kiến
Một sức mà chọn
An vui tự tại
Sao lại hửng hờ
Đợi chờ cái gì
Về Nguồn đi thôi
Trần gian bể khổ
Cám dỗ giăng tơ
Nô lệ vật chất
Danh lợi giam nhốt
Có gì đợi chờ
Quên mất đường về
Xa Tổ lìa Tông
Ngôi nhà vũ trụ
Thiếu vắng người thân
Ôi trái tim,
Trái tim lạc lối
Cửa trời đã mở
Ngơ ngác ngỡ ngàng
Thật bẻ bàng
Lòng do dự bỏ qua
Mãi đời lang thang
Muôn kiếp đọa sa
Nguồn Cội Tổ Tiên
Như xa nghìn trùng
Lạc vào tử sanh
Lở phím sai cung
Tâm người ai khiến
Tối tăm lạc loài
Cửa trời
Đã mở không vào
Coi như
Lạc mất đường về cõi tiên
Lạc vào
Sanh tử triền miên
Khổ vô lượng khổ
Đảo điên Linh Hồn
Cửa trời đã mở
Vân anh được vào
Không ai ngăn cấm
Dù tội đầy đầu
Phận nghèo khó khăn
Luôn thiếu cái ăn
Cửa trời vẫn mở
Không có ai ngăn
Cội Nguồn vẫn đón
Không bỏ người nào
Tất cả nhân loài
Dù ma hay quỷ
Về Nguồn an nghỉ
Không ai cản ngăn
Đều là bình đẳng như nhau
***
Cửa trời đã mở
Vân anh được vào
Không ai ngăn cấm
Dù tội đầy đầu
Phận nghèo khó khăn
Luôn thiếu cái ăn
Cửa trời vẫn mở
Không có ai ngăn
Cội Nguồn vẫn đón
Không bỏ người nào
Tất cả nhân loài
Dù ma hay quỷ
Về Nguồn an nghỉ
Không ai cản ngăn
Nhân loại hồi quy
Vào nhà vũ trụ
Đoàn viên hội tụ
Mặc áo nhà trời
Thành, Phật,
Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Ngôi nhà kho báu
Kho tàng tri kiến
Một sức mà chọn
An vui tự tại
Sao lại hửng hờ
Đợi chờ cái gì
Về Nguồn đi thôi
Trần gian bể khổ
Cám dỗ giăng tơ
Nô lệ vật chất
Danh lợi giam nhốt
Có gì đợi chờ
Quên mất đường về
Xa Tổ lìa Tông
Ngôi nhà vũ trụ
Thiếu vắng người thân
Ôi trái tim,
Trái tim lạc lối
Cửa trời đã mở
Ngơ ngác ngỡ ngàng
Thật bẻ bàng
Lòng do dự bỏ qua
Mãi đời lang thang
Muôn kiếp đọa sa
Nguồn Cội Tổ Tiên
Như xa nghìn trùng
Lạc vào tử sanh
Lở phím sai cung
Tâm người ai khiến
Tối tăm lạc loài
Cửa trời
Đã mở không vào
Coi như
Lạc mất đường về cõi tiên
Lạc vào
Sanh tử triền miên
Khổ vô lượng khổ
Đảo điên Linh Hồn
Cửa trời đã mở
Vân anh được vào
Không ai ngăn cấm
Dù tội đầy đầu
Phận nghèo khó khăn
Luôn thiếu cái ăn
Cửa trời vẫn mở
Không có ai ngăn
Cội Nguồn vẫn đón
Không bỏ người nào
Tất cả nhân loài
Dù ma hay quỷ
Về Nguồn an nghỉ
Không ai cản ngăn
Đều là bình đẳng như nhau
***
Cửa trời đã mở
Vân anh được vào
Không ai ngăn cấm
Dù tội đầy đầu
Phận nghèo khó khăn
Luôn thiếu cái ăn
Cửa trời vẫn mở
Không có ai ngăn
Cội Nguồn vẫn đón
Không bỏ người nào
Tất cả nhân loài
Dù ma hay quỷ
Về Nguồn an nghỉ
Không ai cản ngăn
Đều là bình đẳng như nhau
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s