LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 121 – KHÍ PHÁCH

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
121
KHÍ PHÁCH

Như bao
Anh hùng khi xưa
Tay cầm gươm
Mắt tỏa hào quang
Hào hùng hiên ngang
Ngẩng cao đầu
Nhắm quân thù mà tiến
Không sợ súng
Không sợ tên
Theo tiếng gọi con tim
Trào dâng hùng khí
Dẫn nát quân thù
Thét gào nỗi gió
Khiếp vía xâm lăng
Khiếp hồn cướp nước
Lớp trước ngã xuống
Lớp sau tiến lên
Mưa trung gió hiếu
Phủ lên quân thù
Dậy sóng hào hùng
Cuốn phăng ác bá
Khí thế Tiên Rồng
Luôn là
Bách chiến bách thắng
Đó là
Nói trong thời chiến
Còn thời bình
Truyền kinh thuyết giáo
Phổ độ nhân sanh
Làm theo Thiên Ý
Xoay chuyển càn khôn
Chém tan độc tài
Vùi chôn bạo tàn
Rạng ngời chân lý
Công bằng, bình đẳng, tự do
Như bao
Anh hùng khi xưa
Vì nước non cống hiến
Quên đời mình
Phục vụ Tổ Quốc giang san
Đem lại sự bình yên
Dân giàu nước mạnh bình an
Hạnh phúc tràn ngập nước non
***
Như bao
Anh hùng khi xưa
Tay cầm gươm
Mắt tỏa hào quang
Hào hùng hiên ngang
Ngẩng cao đầu
Nhắm quân thù mà tiến
Không sợ súng
Không sợ tên
Theo tiếng gọi con tim
Trào dâng hùng khí
Dẫn nát quân thù
Thét gào nỗi gió
Khiếp vía xâm lăng
Khiếp hồn cướp nước
Lớp trước ngã xuống
Lớp sau tiến lên
Mưa trung gió hiếu
Phủ lên quân thù
Dậy sóng hào hùng
Cuốn phăng ác bá
Khí thế Tiên Rồng
Luôn là
Bách chiến bách thắng
Đó là
Nói trong thời chiến
Còn thời bình
Truyền kinh thuyết giáo
Phổ độ nhân sanh
Làm theo Thiên Ý
Xoay chuyển càn khôn
Chém tan độc tài
Vùi chôn bạo tàn
Rạng ngời chân lý
Công bằng, bình đẳng, tự do
Như bao
Anh hùng khi xưa
Vì nước non cống hiến
Quên đời mình
Phục vụ Tổ Quốc giang san
Đem lại sự bình yên
Dân giàu nước mạnh bình an
Hạnh phúc tràn ngập nước non
***
Như bao
Anh hùng khi xưa
Vì nước non cống hiến
Quên đời mình
Phục vụ Tổ Quốc giang san
Đem lại sự bình yên
Đẹp giàu độc lập bình an
Hạnh phúc tràn ngập nước non
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s