LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 120 – NĂM TAY NHAU

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
120
NĂM TAY NHAU

Cùng nắm tay nhau
Ra sức truyền kinh
Làm cho non nước
Mùa xuân trở về
Con chim reo hót
Con người hạnh phúc
Bài ca hòa bình
Con đường du lịch
Nam, bắc, tây nguyên
Quê hương Việt Nam
Cảnh tiên trần gian
Thiên đàng tại thế
Biết bao đẹp lành
Vui một nhà
Chung Cội Nguồn
Con cháu Tiên rồng
Hố khoang ta hố
Ngập tràn tự do
Nắng lan truyền
Quê mình đẹp lắm
Gió ngợi ca
Xuân thắm sắc phơi
Đại ngàn biển cả
Suối reo hoa nở
Đất trời bao la
Việt Nam gấm hoa
Muôn màu muôn vẻ
Tình thương rộng mở
Tình thương bao la
Đồng Bào anh em
Bắc nam sum vầy
Đẹp nghĩa đẹp tình
Hố khoang ta hố
Muôn đời keo sơn
Lấp biển dời non
Sức mạnh đoàn kết
Bó đủa khổng lồ
Sức mạnh nào hơn
Tính tang
Tang tính tình tang
Bốn mùa
Xuân, Hạ, Thu, Đông
Mùa nào cũng đẹp
Nở bông hoa vàng
Đường lên trời
Đường về Nguồn
Cùng đi
Chung nhau một hướng
Xây đời
Thánh Đức Thượng Ngơn
Khổ sầu biến mất
An vui hạnh phúc
Thỏa lòng mong ước
Nở hoa cuộc đời
Nắm tay
Xây dựng hòa bình
Hố khoang ta hố
Trọn nghĩa tình âu ca
***
Đất trời bao la
Việt Nam gấm hoa
Muôn màu muôn vẻ
Tình thương rộng mở
Tình thương bao la
Đồng Bào anh em
Bắc nam sum vầy
Đẹp nghĩa đẹp tình
Hố khoang ta hố
Muôn đời keo sơn
Lấp biển dời non
Sức mạnh đoàn kết
Bó đủa khổng lồ
Sức mạnh nào hơn
Tính tang
Tang tính tình tang
Bốn mùa
Xuân, Hạ, Thu, Đông
Mùa nào cũng đẹp
Nở bông hoa vàng
Đường lên trời
Đường về Nguồn
Cùng đi
Chung nhau một hướng
Xây đời
Thánh Đức Thượng Ngơn
Khổ sầu biến mất
An vui hạnh phúc
Thỏa lòng mong ước
Nở hoa cuộc đời
Nắm tay
Xây dựng hòa bình
Hố khoang ta hố
Trọn nghĩa tình âu ca
***
Nắm tay
Xây dựng hòa bình
Hố khoang ta hố
Trọn nghĩa trọn tình âu ca
Hố khoang
Ta hố hò khoang
Tà hò, là hò, hò khoang
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s