LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 117 – ĐỔI ĐỜI

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
117
ĐỔI ĐỜI

Nhìn xuân trở về
Nhớ lại
Mùa xuân của ngày xưa
Mùa xuân yêu nhau
Đi đến thành đôi
Đến nay cũng lâu
Sanh được mấy con
Cuộc sống lo toan
Vẫn nghèo vẫn đói
Nhưng vì,
Nay đi theo truyền thống
Không lấy đó làm buồn
Nhưng rồi một hôm
Từ trong giấc mơ
Tôi, thấy Mẹ Âu Cơ
Mẹ nhìn tôi
Cái nhìn
Thật là triều mến
Tôi lạy Mẹ
Người Mẹ vĩnh hằng
Sống mãi với thời gian
Mẹ nhìn tôi
Biết tôi buồn
Vì nghèo khó
Mẹ nói
Mẹ cho con
Tờ vế số
Mai con hãy mua
Và con
Sẽ được đổi đời
Tôi, giật mình tỉnh lại
Ngọn gió lùa
Cái lạnh trong đêm
Mặt trời lên
Có người
Mời tôi mua vé số
Tôi ngập ngừng
Nhưng rồi lại mua
Chồng tôi rất tin
Và giữ ngay, mấy tờ vé số
Tôi lay hoay trong bếp
Và nhớ Mẹ Âu Cơ
Nghe chồng tôi la lên
Trúng rồi em ơi
Trúng rồi em ơi
Tuy không nhiều lắm
Nhưng cũng đủ đổi đời
Vợ chồng từ đó
Sanh kế kiếm lời
Vốn sanh ra vốn
Cuộc đời đổi thay
***
Nhìn xuân trở về
Nhớ lại
Mùa xuân của ngày xưa
Mùa xuân yêu nhau
Đi đến thành đôi
Đến nay cũng lâu
Sanh được mấy con
Cuộc sống lo toan
Vẫn nghèo vẫn đói
Nhưng vì,
Nay đi theo truyền thống
Không lấy đó làm buồn
Nhưng rồi một hôm
Từ trong giấc mơ
Tôi, thấy Mẹ Âu Cơ
Mẹ nhìn tôi
Cái nhìn
Thật là triều mến
Tôi lạy Mẹ
Người Mẹ vĩnh hằng
Sống mãi với thời gian
Mẹ nhìn tôi
Biết tôi buồn
Vì nghèo khó
Mẹ nói
Mẹ cho con
Tờ vế số
Mai con hãy mua
Và con
Sẽ được đổi đời
Tôi, giật mình tỉnh lại
Ngọn gió lùa
Cái lạnh trong đêm
Mặt trời lên
Có người
Mời tôi mua vé số
Tôi ngập ngừng
Nhưng rồi lại mua
Chồng tôi rất tin
Và giữ ngay, mấy tờ vé số
Tô lay hoay trong bếp
Và nhớ Mẹ Âu Cơ
Nghe chồng tôi la lên
Trúng rồi em ơi
Trúng rồi em ơi
Tuy không nhiều lắm
Nhưng cũng đủ đổi đời
Vợ chồng từ đó
Sanh kế kiếm lời
Vốn sanh ra vốn
Cuộc đời đổi thay
***
Trúng rồi em ơi
Trúng rồi em ơi
Tuy không nhiều lắm
Nhưng cũng đủ đổi đời
Vợ chồng từ đó
Sanh kế kiếm lời
Vốn sanh ra vốn
Cuộc đời đổi thay
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s