LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 116 – QUỐC ĐẠO ĐÃ VỀ

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
116
QUỐC ĐẠO ĐÃ VỀ

Non nước quê ta
Đẹp như gấm hoa
Ánh xuân tràn trề
Quốc Đạo đã về
Rực sáng nước non
Con cháu Rồng Tiên
Ca hát âu ca
Bắc Nam một nhà
An lạc thái bình
Khoang nhặt hò khoang
Hố khoang hò khoang
Non nước, nước non
Đã thay áo mới
Cội Nguồn tỏa sáng
Xuân khắp mọi nhà
Kinh giáo ngập tràn
Phúc dậy lộc bay
Việt Nam ơi
No ấm xây thành
Hòa bình
Độc lập tự do
Rộn tiếng hân hoang
Rồng Tiên hội hiệp
Rồng Tiên nhộn nhịp
Đẹp lành
Đất trời mùa xuân
Đàn chim reo ca
Tìm về Tổ Tông
Tựa nương mến thương
Ôi
Khải hoàng hò reo
Nhân Quyền tự do
Dân Chủ ấm no
Sung sướng biết bao
Hố khoang ta hố
Biển trời bình yên
Hố khoang ta hố
Việt Nam cõi tiên
Việt Nam thiêng liêng
Nắng gió reo cười
Hòa hợp anh em
Lời vàng tiếng ngọc
Xây dựng, phụng sự
Lại càng đẹp thêm
Việt Nam Việt Nam
Quốc Đạo Anh Linh
Xây đời hạnh phúc
Làm đẹp nét quê
Bao năm chia ly
Xa Nguồn lạc Cội
Giờ đây trở lại
Chung hiệp một nhà
Thỏa lòng
Tay bắt mặt mừng
Thỏa nguyện ước mơ
Biển trời quê ta
Sạch bóng quân thù
Nòi giống Tiên Rồng
Hòa hợp tứ linh
Long, Lân, Quy, phụng
Nhã ngọc phun châu
Tưng bừng non nước
Đồn vang tiếng ca
Bắc Nam một nhà
Đạo Đời nở hoa
Vang rềnh Thánh Đức
Ơi hò
Quốc Đạo Việt Nam
Tỏa sáng hà sa
Hố khoang ta hố
Lừng danh lẫy lừng
Hố khoang ta hố
Đạo Nhà Việt Nam
***
Non nước, nước non
Đã thay áo mới
Cội Nguồn tỏa sáng
Xuân khắp mọi nhà
Kinh giáo ngập tràn
Phúc dậy lộc bay
Việt Nam ơi
No ấm xây thành
Hòa bình
Độc lập tự do
Rộn tiếng hân hoang
Rồng Tiên hội hiệp
Rồng Tiên nhộn nhịp
Đẹp lành
Đất trời mùa xuân
Đàn chim reo ca
Tìm về Tổ Tông
Tựa nương mến thương
Ôi
Khải hoàng hò reo
Nhân Quyền tự do
Dân Chủ ấm no
Sung sướng biết bao
Hố khoang ta hố
Biển trời bình yên
Hố khoang ta hố
Việt Nam cõi tiên
Việt Nam thiêng liêng
Nắng gió reo cười
Hòa hợp anh em
Lời vàng tiếng ngọc
Xây dựng, phụng sự
Lại càng đẹp thêm
Việt Nam Việt Nam
Quốc Đạo Anh Linh
Xây đời hạnh phúc
Làm đẹp nét quê
Bao năm chia ly
Xa Nguồn lạc Cội
Giờ đây trở lại
Chung hiệp một nhà
Thỏa lòng
Tay bắt mặt mừng
Thỏa nguyện ước mơ
Biển trời quê ta
Sạch bóng quân thù
Nòi giống Tiên Rồng
Hòa hợp tứ linh
Long, Lân, Quy, phụng
Nhã ngọc phun châu
Tưng bừng non nước
Đồn vang tiếng ca
Bắc Nam một nhà
Đạo Đời nở hoa
Vang rềnh Thánh Đức
Ơi hò
Quốc Đạo Việt Nam
Tỏa sáng hà sa
Hố khoang ta hố
Lừng danh lẫy lừng
Hố khoang ta hố
Đạo Nhà Việt Nam
***
Bao năm chia ly
Xa Nguồn lạc Cội
Giờ đây trở lại
Chung hiệp một nhà
Thỏa lòng
Tay bắt mặt mừng
Thỏa nguyện ước mơ
Biển trời quê ta
Sạch bóng quân thù
Nòi giống Tiên Rồng
Hòa hợp tứ linh
Long, Lân, Quy, phụng
Nhã ngọc phun châu
Tưng bừng non nước
Đồn vang tiếng ca
Bắc Nam một nhà
Đạo Đời nở hoa
Vang rềnh Thánh Đức
Ơi hò
Quốc Đạo Việt Nam
Tỏa sáng hà sa
Hố khoang ta hố
Lừng danh lẫy lừng
Hố khoang ta hố
Đạo Nhà Việt Nam
Quốc Đạo Việt Nam
Tỏa sáng hà sa
Hố khoang ta hố
Lừng danh lẫy lừng
Hố khoang ta hố
Đạo Nhà Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s