LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 118 – ĐẠI ĐẠO CHA ÔNG

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
118
ĐẠI ĐẠO CHA ÔNG

Tôn thời Trời Cha
Phước đức hà sa
Cuộc sống mưu sinh
Muốn gì
Cha cũng đều cho
Đạo là đường
Đường lên trời
Đường xuống âm phủ
Đường trở lại thế gian
Nhưng không đường nào
Bằng
Con đường
Đại Đạo Cha Ông
Nhận Bổn Quy Chân
Ta đi trong
Ánh Đạo mùa xuân
Ta đi trong
Bảo bọc tình thương
Trong vòng tay
Nguồn Cội chở che
Cha Trời, Mẹ Trời
Hai đấng toàn năng
Vũ trụ Cha Ông
Cội Nguồn Đại Đạo
Con đường siêu sanh
Có Phật có Tiên
Có Thần có Thánh
Ngàn sao lấp lánh
Mặt trời sáng soi
Sanh tử thoát ra
Làm chủ cái Ta
Làm chủ càn khôn
Ra vào
Ngôi nhà vũ trụ
Đại Đồng một Cội
Cực lạc an vui
Tiên Đồng Ngọc Nữ
Sáo thổi đàn ca
Hố khoang
Ta hố hò khoang
Cội Nguồn đại Đạo
Đệ nhất trần gian
Sắc xuân bay vào
Chiến tranh không còn
Tự do mưu cầu
Hạnh phúc nơi nơi
Bốn bể năm châu
Đâu đâu
Cũng là anh em
Con Rồng cháu Tiên
Hố khoang ta hố
Thiêng liêng cuộc đời
Tự do
Dân chủ nhân quyền
Việt Nam Quốc Đạo
Vạn ngàn xuân hoa
Việt Nam, Việt Nam
Rền tiếng vang ca
***
Đâu đâu
Cũng là anh em
Con Rồng cháu Tiên
Hố khoang ta hố
Thiêng liêng cuộc đời
Tự do
Dân chủ nhân quyền
Việt Nam Quốc Đạo
Vạn ngàn xuân hoa
Việt Nam, Việt Nam
Rền tiếng vang ca
Hố khoang ta hố
Đạo Nhà Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s