LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 113 – NẾU AI CÓ HỎI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
113
NẾU AI CÓ HỎI

Nếu ai có hỏi
Chúng mình
Sao lại gặp nhau
Em ơi
Chúng mình
Nói thật đi thôi
Vui lên
Bày tỏ đôi lời
Đường về Ông Cha
Tình duyên nở hoa
Đường tình gặt hái
Chắp cánh đôi ta
Nắm lấy tay nhau
Đi về Nguồn Cội
Ông Tơ Bà Nguyệt
Nhịp cầu xe duyên
Lưu truyền nói giống
Rực hồng đời gái
Sáng ngời đời trai
Hạnh phúc tương lai
Vui lên em
Nước non đổi mới
Nước non phơi phới
Tỉnh yêu nẩy nở
Đâu còn cách trở
Như thời chiến tranh
Hai bờ ngăn cách
Chia lìa thảm thương
Dừng chân giữa đời
Hay ngồi lặng im
Nay đã khác xưa
Chúng mình yêu nhau
Đi trên
Con đường mùa xuân
Con đường
Truyền Thống thân thương
Con chim về Tổ
Con người nhận Tông
Đâu còn ngăn cách
Pháo đỏ rượu hồng
Đẹp đôi như ý
Đường trần cùng đi
***
Nếu ai có hỏi
Chúng mình
Sao lại gặp nhau
Em ơi
Chúng mình
Nói thật đi thôi
Vui lên
Bày tỏ đôi lời
Đường về Ông Cha
Tình duyên nở hoa
Đường tình gặt hái
Chắp cánh đôi ta
Nắm lấy tay nhau
Đi về Nguồn Cội
Ông Tơ Bà Nguyệt
Nhịp cầu xe duyên
Lưu truyền nói giống
Rực hồng đời gái
Sáng ngời đời trai
Hạnh phúc tương lai
Vui lên em
Nước non đổi mới
Nước non phơi phới
Tỉnh yêu nẩy nở
Đâu còn cách trở
Như thời chiến tranh
Hai bờ ngăn cách
Chia lìa thảm thương
Dừng chân giữa đời
Hay ngồi lặng im
Nay đã khác xưa
Chúng mình yêu nhau
Đi trên
Con đường mùa xuân
Con đường
Truyền Thống thân thương
Con chim về Tổ
Con người nhận Tông
Đâu còn ngăn cách
Pháo đỏ rượu hồng
Đẹp đôi như ý
Đường trần cùng đi
***
Nay đã khác xưa
Chúng mình yêu nhau
Đi trên
Con đường mùa xuân
Con đường
Truyền Thống thân thương
Con chim về Tổ
Con người nhận Tông
Đâu còn ngăn cách
Pháo đỏ rượu hồng
Đẹp đôi như ý
Đường trần cùng đi
Con chim về Tổ
Con người nhận Tông
Đâu còn ngăn cách
Pháo đỏ rượu hồng
Đẹp đôi như ý
Đường trần cùng đi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s