LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 112 – QUỐC TỔ VUA HÙNG

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
112
QUỐC TỔ VUA HÙNG

Quốc Tổ Vua Hùng,
Truyền kinh chánh giáo
Độ nhân sanh,
Rõ thấu Chân Tâm
Trở thành
Phật, Thánh, Thần, Tiên
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
Rõ Lương Tâm,
Trở thành Chánh Giác
Không lìa Tâm,
Giải thoát Hồn Linh
Không còn
Sanh tử, tử sanh
Niết Bàn an lạc
Trường sanh vĩnh hằng
Quốc Tổ Vua Hùng,
Ân nhân khắp cả
Đức Chí Tôn,
Linh hiển đất trời
Thừa hành
Di chí Cha Trời
Truyền trao Thiên Ý
Cội Nguồn Như Lai
Ánh Mặt Trời,
Sáng soi cùng khắp
Tạo mùa xuân,
Hạnh phúc an vui
Khắp cùng
Trái đất năm châu
Thái bình an lạc
Giàu sang, sang giàu
Đường Nguồn Cội
Đại đồng rộng lớn
Đưa nhân loài,
Về đến thiên đàng
Không còn
Sa đọa ngục hình
Quê trời sống mãi
An lành an vui
Quốc Tổ Vua Hùng,
Chí Tôn Anh Cả
Đấng ân nhân,
Dắt dẫn chỉ đường
Con Trời
Thay thế Cha Trời
Long Hoa mở hội
Khắp thời tam thiên
***
Quốc Tổ Vua Hùng,
Truyền kinh chánh giáo
Độ nhân sanh,
Rõ thấu Chân Tâm
Trở thành
Phật, Thánh, Thần, Tiên
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
Rõ Lương Tâm,
Trở thành Chánh Giác
Không lìa Tâm,
Giải thoát Hồn Linh
Không còn
Sanh tử, tử sanh
Niết Bàn an lạc
Trường sanh vĩnh hằng
Quốc Tổ Vua Hùng,
Ân nhân khắp cả
Đức Chí Tôn,
Linh hiển đất trời
Thừa hành
Di chí Cha Trời
Truyền trao Thiên Ý
Cội Nguồn Như Lai
Ánh Mặt Trời,
Sáng soi cùng khắp
Tạo mùa xuân,
Hạnh phúc an vui
Khắp cùng
Trái đất năm châu
Thái bình an lạc
Giàu sang, sang giàu
Đường Nguồn Cội
Đại đồng rộng lớn
Đưa nhân loài,
Về đến thiên đàng
Không còn
Sa đọa ngục hình
Quê trời sống mãi
An lành an vui
Quốc Tổ Vua Hùng,
Chí Tôn Anh Cả
Đấng ân nhân,
Dắt dẫn chỉ đường
Con Trời
Thay thế Cha Trời
Long Hoa mở hội
Khắp thời tam thiên
***
Đường Nguồn Cội
Đại đồng rộng lớn
Đưa nhân loài,
Về đến thiên đàng
Không còn
Sa đọa ngục hình
Quê trời sống mãi
An lành an vui
Quốc Tổ Vua Hùng,
Chí Tôn Anh Cả
Đấng ân nhân,
Dắt dẫn chỉ đường
Con Trời
Thay thế Cha Trời
Long Hoa mở hội
Khắp thời tam thiên
Con Trời
Thay thế Cha Trời
Long Hoa mở hội
Khắp thời tam thiên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s