LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 111 – CHUNG CÙNG MỘT VÁCH

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
111
CHUNG CÙNG
MỘT VÁCH

Nhà nàng cùng nhà tôi
Chung cùng tường một vách
Đêm đêm nàng đọc thơ
Thơ Thiên Ý Cha Trời
Nghe lân lân tâm hồn
Huệ bừng trí sáng ra
Nhìn sang
Trộm nhớ thầm thương
Mơ ngày mai lứa đôi
Hôm qua tôi gặp nàng
Tôi cảm ơn thật lòng
Nhờ lời thơ nàng đàn
Như là dâng đãi khách
Tôi mê say quên hết
Càng uống càng khao khát
Càng uống càng lân lân
Làm cho tôi mơ màng
Không có lúc nào quên
Chắc nàng hiểu tình tôi
Nàng nhìn tôi thật lâu
Đầy nồng ấm thân thương
Khi đã hiểu về nhau
Cùng trên chung nhịp cầu
Càng đi càng gần
Càng gắng bó nhau hơn
Đêm nghe thơ đàn
Thơ Thiên Ý Cha Trời
Như dâng hiến
Như gọi mời
Làm tôi ngất ngây
Hoa tình yêu hé nở
Hương tình yêu lan bay
Tình thân thiết vô vàng
Chưa nhấp môi đã say
***
Nhà nàng cùng nhà tôi
Chung cùng tường một vách
Đêm đêm nàng đọc thơ
Thơ Thiên Ý Cha Trời
Nghe lân lân tâm hồn
Huệ bừng trí sáng ra
Nhìn sang
Trộm nhớ thầm thương
Mơ ngày mai lứa đôi
Hôm qua tôi gặp nàng
Tôi cảm ơn thật lòng
Nhờ lời thơ nàng đàn
Như là dâng đãi khách
Tôi mê say quên hết
Càng uống càng khao khát
Càng uống càng lân lân
Làm cho tôi mơ màng
Không có lúc nào quên
Chắc nàng hiểu tình tôi
Nàng nhìn tôi thật lâu
Đầy nồng ấm thân thương
Khi đã hiểu về nhau
Cùng trên chung nhịp cầu
Càng đi càng gần
Càng gắng bó nhau hơn
Đêm nghe thơ đàn
Thơ Thiên Ý Cha Trời
Như dâng hiến
Như gọi mời
Làm tôi ngất ngây
Hoa tình yêu hé nở
Hương tình yêu lan bay
Tình thân thiết vô vàng
Chưa nhấp môi đã say
***
Đêm nghe thơ đàn
Thơ Thiên Ý Cha Trời
Như dâng hiến
Như gọi mời
Làm tôi ngất ngây
Hoa tình yêu hé nở
Hương tình yêu lan bay
Tình thân thiết vô vàng
Chưa nhấp môi đã say
Đêm nghe thơ đàn
Thơ Thiên Ý Cha Trời
Như dâng hiến
Như gọi mời
Làm tôi ngất ngây
Hoa tình yêu hé nở
Hương tình yêu lan bay
Tình thân thiết vô vàng
Chưa nhấp môi đã say
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s