LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 109 – DÂN TỘC VIỆT NAM

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
109
DÂN TỘC VIỆT NAM

Dân tộc Việt Nam
Như bao dân tộc khác
Ưa chuộng tự do
Nhân Quyền Dân Chủ
Không ngừng phát triển
Sống bằng trái tim
Sống hòa chung
Đâu cũng là anh em
Cũng căm thù
Lũ giặc ngoại xâm
Chọn con đường
Có lợi đôi bên
Tôn trọng sự bình yên
Sống mưu cầu
Sống Công bằng bình đẳng
Thực thi nhân quyền
Sống hòa bình
Ai cũng như ai
Sống cho đời
Và sống cho tương lai
Đấu tranh
Loại bỏ cái sai
Tôn trọng
Hướng đi riêng
Của mỗi dân tộc
Sống không
Lệ thuộc tay sai
Còn ngoại xâm
Thời còn quét sạch nó đi
Ăn cướp nào vô đây
Cũng bị vùi thây bỏ mạng
Dân tộc không co cụm
Dân tộc vươn xa
Keo sơn
Chung cùng một bọc
Nghĩa Đồng Bào
Bầu bí tương thân
Cùng chung sống có nhau
Không mang hình bóng
Vóc dáng độc tài
Nước Việt Nam
Là bạn đời
Khắp cùng
Thế giới Đông- Tây
Một Việt Nam
Thân thương nối lớn vòng tay
Đại Đồng Nhân Bản đắp xây hòa bình
***
Dân tộc Việt Nam
Như bao dân tộc khác
Ưa chuộn tự do
Nhân Quyền Dân Chủ
Không ngừng phát triển
Sống bằng trái tim
Sống hòa chung
Đâu cũng là anh em
Cũng căm thù
Lũ giặc ngoại xâm
Chọn con đường
Có lợi đôi bên
Tôn trọng sự bình yên
Sống mưu cầu
Sống Công bằng bình đẳng
Thực thi nhân quyền
Sống hòa bình
Ai cũng như ai
Sống cho đời
Và sống cho tương lai
Đấu tranh
Loại bỏ cái sai
Tôn trọng
Hướng đi riêng
Của mỗi dân tộc
Sống không
Lệ thuộc tay sai
Còn ngoại xâm
Thời còn quét sạch nó đi
Ăn cướp nào vô đây
Cũng bị vùi thây bỏ mạng
Dân tộc không co cụm
Dân tộc vươn xa
Keo sơn
Chung cùng một bọc
Nghĩa Đồng Bào
Bầu bí tương thân
Cùng chung sống có nhau
Không mang hình bóng
Vóc dáng độc tài
Nước Việt Nam
Là bạn đời
Khắp cùng
Thế giới Đông- Tây
Một Việt Nam
Thân thương nối lớn vòng tay
Đại Đồng Nhân Bản đắp xây hòa bình
***
Nước Việt Nam
Là bạn đời
Khắp cùng
Thế giới Đông- Tây
Một Việt Nam
Thân thương nối lớn vòng tay
Đại Đồng Nhân Bản đắp xây hòa bình
Một Việt Nam
Thân thương nối lớn vòng tay
Đại Đồng Nhân Bản đắp xây hòa bình
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s