LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 108 – CHÚC NHAU

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
108
CHÚC NHAU

Chúc anh
Chúc suốt cuộc đời
An vui hạnh phúc
Vận thời đắp xây
Chúc em
Mạnh khỏe trăm năm
Tiền vô như nước
Lộc xây đầy nhà
Chúc anh
Gặp được vợ hiền
Chung vui hạnh phúc
Đẹp lành cùng nhau
Chúc em
Tìm bến nước trong
Hoa thơm quả ngọt
Vây quanh cuộc đời
Chúc anh
Những bước sáng ngời
Công danh sự nghiệp
Vững bền dài lâu
Chúc em
Rực ánh hào quang
Muốn gì được nấy
Chứa chan nghĩa tình
Hai ta
Chung một Cội Nguồn
Tràn đầy may mắn
Chan hòa niềm vui
Chúc cùng
Nhân loại anh em
Giàu sang no ấm
Đồng siêu thiên đàng
Chúc cho
Cùng khắp địa cầu
Hòa bình chung sống
Không còn chiến tranh
Chúc cho
Tổ quốc quê hương
Tự do dân chủ
Ấm no thanh bình
Hiệp hòa
Chung sống chung lòng
Rạng danh con cháu
Lạc Hồng rạng danh
Rồng Tiên
Đẹp mãi Rồng Tiên
Năm châu bốn biển
Thiêng Liêng con Trời
Chúc đời
Chúc khắp toàn cầu
Cội Nguồn chung hiệp
Rạnh ngời bình minh
Hai ta
Duyên thắm nên duyên
Chúc nhau đi đến
Nên duyên châu trần
Răng long
Đầu bạc sống đời
An vui hạnh phúc
Đông đầy cháu con
***
Chúc anh
Chúc suốt cuộc đời
An vui hạnh phúc
Vận thời đắp xây
Chúc em
Mạnh khỏe trăm năm
Tiền vô như nước
Lộc xây đầy nhà
Chúc anh
Gặp được vợ hiền
Chung vui hạnh phúc
Đẹp lành cùng nhau
Chúc em
Tìm bến nước trong
Hoa thơm quả ngọt
Vây quanh cuộc đời
Chúc anh
Những bước sáng ngời
Công danh sự nghiệp
Vững bền dài lâu
Chúc em
Rực ánh hào quang
Muốn gì được nấy
Chứa chan nghĩa tình
Hai ta
Chung một Cội Nguồn
Tràn đầy may mắn
Chan hòa niềm vui
Chúc cùng
Nhân loại anh em
Giàu sang no ấm
Đồng siêu thiên đàng
Chúc cho
Cùng khắp địa cầu
Hòa bình chung sống
Không còn chiến tranh
Chúc cho
Tổ quốc quê hương
Tự do dân chủ
Ấm no thanh bình
Hiệp hòa
Chung sống chung lòng
Rạng danh con cháu
Lạc Hồng rạng danh
Rồng Tiên
Đẹp mãi Rồng Tiên
Năm châu bốn biển
Thiêng Liêng con Trời
Chúc đời
Chúc khắp toàn cầu
Cội Nguồn chung hiệp
Rạnh ngời bình minh
Hai ta
Duyên thắm nên duyên
Chúc nhau đi đến
Nên duyên châu trần
Răng long
Đầu bạc sống đời
An vui hạnh phúc
Đông đầy cháu con
***
Hai ta
Duyên thắm nên duyên
Chúc nhau đi đến
Nên duyên châu trần
Răng long
Đầu bạc sống đời
An vui hạnh phúc
Đông đầy cháu con
Hai ta
Duyên thắm nên duyên
Chúc nhau đi đến
Nên duyên châu trần
Răng long
Đầu bạc sống đời
An vui hạnh phúc
Đông đầy cháu con
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s