MUÔN ĐỜI GIÀU SANG

MUÔN ĐỜI GIÀU SANG

Sống cuộc sống, gieo nhân tích đức
Thời mai sau, không sức mà ăn
Tai bay họa gửi biến xa
Tài lộc kéo đến làm ra bạc tiền
Đức càng nhiều, muốn gì được nấy
Đức càng cao, phước lớn làm quan
Dẫu tiền của cải như non
Sống mà ác đức trắng tay mấy hồi
Vậy mới biết, ở hiền tích đức
Là giàu sang, bậc nhất trên đời
Mãn trần hồn được về trời
Gia đình con cái sang giàu bình yên
Cả đời còn lại truyền kinh
Tu nhân tích đức không quên tháng ngày
Gắng sức tích đức từng giờ
Sang giàu đạo đức, muôn đời giàu sang
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s