LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 91 – THẮP SÁNG LÊN

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
91
THẮP SÁNG LÊN

Rồng Tiên hỡi
Hãy thắp sáng lên
Thắp sáng lên
Nguồn Cội Thiêng Liêng
Rồng Tiên hỡi
Hãy thắp sáng lên
Ngọn lửa yêu thương
Xóa tan
Bao tăm tối
Đang cần
Ánh sáng chiếu soi
Rồng Tiên hỡi
Bùng lên quật khỡi
Chân lý sáng soi
Xin chớ lãng quên
Đất nước Cha Ông
Bị ngoại xâm, xâm chiếm
Tình yêu đất nước
Tình yêu
Tổ Quốc non sông
Hãy nắm tay nhau
Thắp lên ngọn đuốc
Sáng lòng yêu nước bạn ơi
Tình yêu
Nguồn Cội Cha Ông
Đốt cháy tan niềm đau
Xóa tan bóng đêm từ lâu
Nầy Rồng Tiên
Hồng Lạc uy linh
Hãy thắp lên
Nhân Quyền Tự Do
Ngọn lửa hân hoang
Áo ấm cơm no
Đời hạnh phúc
Là đời luôn vững Gốc
Không rời Nguồn
Xanh tốt sum sê
Xin chớ thờ ơ
Xin chớ hửng hờ
Nước non đợi chờ
Trổi dậy mùa xuân
Hãy thắp lên Rồng Tiên
Ánh sáng Đại Đồng trần gian
Sánh lên tình yêu
Tình Đồng Bào, Đồng Loại anh em
***
Rồng Tiên hỡi
Hãy thắp sáng lên
Thắp sáng lên
Nguồn Cội Thiêng Liêng
Rồng Tiên hỡi
Hãy thắp sáng lên
Ngọn lửa yêu thương
Xóa tan
Bao tăm tối
Đang cần
Ánh sáng chiếu soi
Rồng Tiên hỡi
Bùng lên quật khỡi
Chân lý sáng soi
Xin chớ lãng quên
Đất nước Cha Ông
Bị ngoại xâm, xâm chiếm
Tình yêu đất nước
Tình yêu
Tổ Quốc non sông
Hãy nắm tay nhau
Thắp lên ngọn đuốc
Sáng lòng yêu nước bạn ơi
Tình yêu
Nguồn Cội Cha Ông
Đốt cháy tan niềm đau
Xóa tan bóng đêm từ lâu
Nầy Rồng Tiên
Hồng Lạc uy linh
Hãy thắp lên
Nhân Quyền Tự Do
Ngọn lửa hân hoang
Áo ấm cơm no
Đời hạnh phúc
Là đời luôn vững Gốc
Không rời Nguồn
Xanh tốt sum sê
Xin chớ thờ ơ
Xin chớ hửng hờ
Nước non đợi chờ
Trổi dậy mùa xuân
Hãy thắp lên Rồng Tiên
Ánh sáng Đại Đồng trần gian
Sánh lên tình yêu
Tình Đồng Bào, Đồng Loại anh em
***
Xin chớ hửng hờ
Nước non đợi chờ
Trổi dậy mùa xuân
Hãy thắp lên Rồng Tiên
Ánh sáng Đại Đồng trần gian
Sánh lên tình yêu
Tình Đồng Bào, Đồng Loại anh em
Xin chớ hửng hờ
Nước non đợi chờ
Trổi dậy mùa xuân
Hãy thắp lên Rồng Tiên
Ánh sáng Đại Đồng trần gian
Sánh lên tình yêu
Tình Đồng Bào, Đồng Loại anh em
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s