LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 95 – BIẾT ƠN CÔNG THẦY

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
95
BIẾT ƠN CÔNG THẦY

Nay con
Hiểu rõ Cội Nguồn
Và con thông suốt
Con đường con đi
Hôm nay
Quỳ lạy tại đây
Tỏ lòng thành kính
Biết ơn công Thầy
Người Thầy
Chỉ lối mở đường
Không vì danh lợi
Đức lòng từ bi
Biết bao
Công sức gian nan
Biết bao khảo đảo
Khó khăn chẳng cùng
Tiểu kiếp
Cũng sắp hết rồi
Trường đời giả tạm
Đâu còn biến tan
Hồn Linh
Biết phải về đâu
Mịt mờ tăm tối
Khốn nguy Linh Hồn
Nếu không
Có người dẫn đường
Khó mà trở lại
Quê trời cõi tiên
Con nay
Cảm khích biết ơn
Người Thầy dẫn dắt
Chúng con về Nguồn
Về Nguồn
Mới thấy diệu kỳ
Huệ khai trí sáng
Chuyện gì cũng thông
Tự mình
Nhận Bổn quy Chân
Minh Tâm Kiến Tánh
Rõ thông Cội Nguồn
Lương Tâm
Tỏ rạng mặt trời
Không còn sanh tử
Hết rồi tử sanh
Con nay
Đã gặp đại duyên
Nên con gặp được
Bề trên các Thầy
Công Thầy
Nhớ mãi công Thầy
Muôn đời vạn kiếp
Không hề quên ơn
***
Nay con
Hiểu rõ Cội Nguồn
Và con thông suốt
Con đường con đi
Hôm nay
Quỳ lạy tại đây
Tỏ lòng thành kính
Biết ơn công Thầy
Người Thầy
Chỉ lối mở đường
Không vì danh lợi
Đức lòng từ bi
Biết bao
Công sức gian nan
Biết bao khảo đảo
Khó khăn chẳng cùng
Tiểu kiếp
Cũng sắp hết rồi
Trường đời giả tạm
Đâu còn biến tan
Hồn Linh
Biếtphải về đâu
Mịt mờ tăm tối
Khốn nguy Linh Hồn
Nếu không
Có người dẫn đường
Khó mà trở lại
Quê trời cõi tiên
Con nay
Cảm khích biết ơn
Người Thầy dẫn dắt
Chúng con về Nguồn
Về Nguồn
Mới thấy diệu kỳ
Huệ khai trí sáng
Chuyện gì cũng thông
Tự mình
Nhận Bổn quy Chân
Minh Tâm Kiến Tánh
Rõ thông Cội Nguồn
Lương Tâm
Tỏ rạng mặt trời
Không còn sanh tử
Hết rồi tử sanh
Con nay
Đã gặp đại duyên
Nên con gặp được
Bề trên các Thầy
Công Thầy
Nhớ mãi công Thầy
Muôn đời vạn kiếp
Không hề quên ơn
***
Về Nguồn
Mới thấy diệu kỳ
Huệ khai trí sáng
Chuyện gì cũng thông
Tự mình
Nhận Bổn quy Chân
Minh Tâm Kiến Tánh
Rõ thông Cội Nguồn
Lương Tâm
Tỏ rạng mặt trời
Không còn sanh tử
Hết rồi tử sanh
Con nay
Đã gặp đại duyên
Nên con gặp được
Bề trên các Thầy
Công Thầy
Nhớ mãi công Thầy
Muôn đời vạn kiếp
Không hề quên ơn
Công Thầy
Nhớ mãi công Thầy
Muôn đời vạn kiếp
Không hề quên ơn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s