LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 94 – ĐỀ THI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
94
ĐỀ THI

Bỏ Nguồn bỏ Cội,
Được cái chi
Thử hỏi, tương lai
Được những gì
Hay là, nhận lấy
Cành rụng héo
Còn đường,
Nhưng đã hết lối đi
Từ nơi. lương tâm
Nơi sâu lắng
Ngọt, hết vị rồi,
Tới đắng cay
Cả cuộc đời,
Nào có thấy tương lai
Cảnh u mù,
Trong lối sống ngày mai
Sao không đến.
Với Cội Nguồn truyền thống
Ươm mầm xanh
Trong cuộc sống vươn lên
Khi đời còn,
Tăm tối chốn u minh
Trong khó khăn,
Ta tìm ra lối sáng
Tỉnh giấc rồi,
Ta cũng hết u minh
Sao không đến,
Với Trời Cha Thiên Ý
Truyền lời Cha,
Cứu vớt khắp nhân sinh
Bỏ Nguồn bỏ Cội,
Có ra chi
Gót chẳng, còn son
Gót lại chì
Ma quỷ, rất mừng
Cho là béo
Cần thời, làm thịt
Chúng ăn thi
Gan phèo, chúng nuốt,
Đâu cần nấu
Cái xương, chúng cũng
Nuốt hết đi
Lời khuyên, không mua
Tiền không mất
Thơ Nguồn thơ Cội, những đề thi
***
Bỏ Nguồn bỏ Cội,
Được cái chi
Thử hỏi, tương lai
Được những gì
Hay là, nhận lấy
Cành rụng héo
Còn đường,
Nhưng đã hết lối đi
Từ nơi. lương tâm
Nơi sâu lắng
Ngọt, hết vị rồi,
Tới đắng cay
Cả cuộc đời,
Nào có thấy tương lai
Cảnh u mù,
Trong lối sống ngày mai
Sao không đến.
Với Cội Nguồn truyền thống
Ươm mầm xanh
Trong cuộc sống vươn lên
Khi đời còn,
Tăm tối chốn u minh
Trong khó khăn,
Ta tìm ra lối sáng
Tỉnh giấc rồi,
Ta cũng hết u minh
Sao không đến,
Với Trời Cha Thiên Ý
Truyền lời Cha,
Cứu vớt khắp nhân sinh
Bỏ Nguồn bỏ Cội,
Có ra chi
Gót chẳng, còn son
Gót lại chì
Ma quỷ, rất mừng
Cho là béo
Cần thời, làm thịt
Chúng ăn thi
Gan phèo, chúng nuốt,
Đâu cần nấu
Cái xương, chúng cũng
Nuốt hết đi
Lời khuyên, không mua
Tiền không mất
Thơ Nguồn thơ Cội, những đề thi
***
Bỏ Nguồn bỏ Cội,
Có ra chi
Gót chẳng, còn son
Gót lại chì
Ma quỷ, rất mừng
Cho là béo
Cần thời, làm thịt
Chúng ăn thi
Gan phèo, chúng nuốt,
Đâu cần nấu
Cái xương, chúng cũng
Nuốt hết đi
Lời khuyên, không mua
Tiền không mất
Thơ Nguồn thơ Cội, những đề thi
Lời khuyên, không mua
Tiền không mất
Thơ Nguồn thơ Cội, những đề thi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s