LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 93 – CON CHÁU RỒNG TIÊN

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
93
CON CHÁU RỒNG TIÊN

Con cháu Rồng Tiên
Ngàn đời hiếu trung
Không quên nòi giống
Mà luôn biết yêu
Chân lý Cội Nguồn
Dòng giống Lạc Hồng
Vốn từ ngàn đời
Anh linh hào hùng
Và luôn vì nước
Hết lòng vì dân
Thế giới năm châu
Chung cùng Cội Gốc
Đại Đồng một bọc
Ai cũng như ai
Tình thương bao la
Chung nhau cuộc sống
Trên đầu Trời Cha
Dìu dắt chúng ta
Qua lời Thiên Ý
Anh em năm màu da
Đây đó chung lòng
Thế giới lên màu
Hòa bình hạnh phúc
Ngập tràn mùa xuân
Phật, Thánh, Thần, tiên
Hiệp sức chung lòng
Không kể giàu nghèo
Không phân chủng tộc
Hiệp hòa đùm bọc
Gian khổ có nhau
Đường trần thế gian
Cùng nhau xông pha
Cùng nhau vượt qua
Chua cay chát đắng
Sẻ chia san sẻ
Buồn vui sung sướng
Nên câu đằm thắm
Nên nghĩa Đồng Bào
Lắng yên tiếng súng
Ngập tràn niềm vui
Ta có bàn tay
Dựng xây đời nầy
Nguồn Cội sum vầy
Thời thế gian
Biến thành thiên đàng
Ngập tràn
Hạnh phúc yêu thương
***
Con cháu Rồng Tiên
Ngàn đời hiếu trung
Không quên nòi giống
Mà luôn biết yêu
Chân lý Cội Nguồn
Dòng giống Lạc Hồng
Vốn từ ngàn đời
Anh linh hào hùng
Và luôn vì nước
Hết lòng vì dân
Thế giới năm châu
Chung cùng Cội Gốc
Đại Đồng một bọc
Ai cũng như ai
Tình thương bao la
Chung nhau cuộc sống
Trên đầu Trời Cha
Dìu dắt chúng ta
Qua lời Thiên Ý
Anh em năm màu da
Đây đó chung lòng
Thế giới lên màu
Hòa bình hạnh phúc
Ngập tràn mùa xuân
Phật, Thánh, Thần, tiên
Hiệp sức chung lòng
Không kể giàu nghèo
Không phân chủng tộc
Hiệp hòa đùm bọc
Gian khổ có nhau
Đường trần thế gian
Cùng nhau xông pha
Cùng nhau vượt qua
Chua cay chát đắng
Sẻ chia san sẻ
Buồn vui sung sướng
Nên câu đằm thắm
Nên nghĩa Đồng Bào
Lắng yên tiếng súng
Ngập tràn niềm vui
Ta có bàn tay
Dựng xây đời nầy
Nguồn Cội sum vầy
Thời thế gian
Biến thành thiên đàng
Ngập tràn
Hạnh phúc yêu thương
***
Ta có bàn tay
Dựng xây đời nầy
Nguồn Cội sum vầy
Thời thế gian
Biến thành thiên đàng
Ngập tràn
Hạnh phúc yêu thương
Ta có bàn tay
Dựng xây đời nầy
Nguồn Cội sum vầy
Thời thế gian
Biến thành thiên đàng
Ngập tràn
Hạnh phúc yêu thương
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s