LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 65 – RỒNG TIÊN ƠI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
65
RỒNG TIÊN ƠI

Rồng Tiên ơi
Dẫu gì, cũng tỏa sáng rồi
Rực rỡ sáng ngời
Khắp cả thế giới năm châu
Nói gì đây
Rồng Tiên sãi cánh ta bay
Ta đã vượt qua
Bao chặng đường gian khổ
Sao ta lo lắng
Cho chặng đường ngày mai
Dù cho ai
Quên đi Nguồn Cội
Dù ai phản bội
Lìa bỏ Cội Nguồn Ông Cha
Chạy theo ác quỷ tà ma
Lòng ta
Chớ quên câu sấm
Lạc Hồng vinh hoa
Cội Nguồn chung lối
Về Nguồn xông pha
Rồng Tiên sống dậy
Rồng Tiên nở hoa
Dân Tộc Việt Nam
Chớ quên câu thề
Giữ gìn vẹn toàn
Tổ Quốc giang san
Chuyện tình ngày xưa
Dù sao đi nữa
Cũng là anh em
Cùng một giấc mơ
Xây dựng nước non
Giàu mạnh nhất thế gian
Nếu xưa, không lạc Cội Nguồn
Thì đâu, chia lìa rẽ lối
Nước non, trở thành u tối
Dẫn đến làm khổ cho nhau
Nếu xưa, về Nguồn về Cội
Đường trần chung lối
Rồng Tiên phất phới
Đâu còn nghèo khó
Đâu còn tăm tối bể dâu
Dân giàu nước mạnh biết bao
***
Rồng Tiên ơi
Dẫu gì, cũng tỏa sáng rồi
Rực rỡ sáng ngời
Khắp cả thế giới năm châu
Nói gì đây
Rồng Tiên sãi cánh ta bay
Ta đã vượt qua
Bao chặng đường gian khổ
Sao ta lo lắng
Cho chặng đường ngày mai
Dù cho ai
Quên đi Nguồn Cội
Dù ai phản bội
Lìa bỏ Cội Nguồn Ông Cha
Chạy theo ác quỷ tà ma
Lòng ta
Chớ quên câu sấm
Lạc Hồng vinh hoa
Cội Nguồn chung lối
Về Nguồn xông pha
Rồng Tiên sống dậy
Rồng Tiên nở hoa
Dân Tộc Việt Nam
Chớ quên câu thề
Giữ gìn vẹn toàn
Tổ Quốc giang san
Chuyện tình ngày xưa
Dù sao đi nữa
Cũng là anh em
Cùng một giấc mơ
Xây dựng nước non
Giàu mạnh nhất thế gian
Nếu xưa, không lạc Cội Nguồn
Thì đâu, chia lìa rẽ lối
Nước non, trở thành u tối
Dẫn đến làm khổ cho nhau
Nếu xưa, về Nguồn về Cội
Đường trần chung lối
Rồng Tiên phất phới
Đâu còn nghèo khó
Đâu còn tăm tối bể dâu
Dân giàu nước mạnh biết bao
***
Nếu xưa, về Nguồn về Cội
Đường trần chung lối
Rồng Tiên phất phới
Đâu còn nghèo khó
Đâu còn tăm tối bể dâu
Dân giàu nước mạnh biết bao
Nếu xưa, về Nguồn về Cội
Đường trần chung lối
Rồng Tiên phất phới
Đâu còn nghèo khó
Đâu còn tăm tối bể dâu
Dân giàu nước mạnh biết bao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s