LONG HOA THI TẬP – CA – NHẠC – 66 – TÂM HỒN ƠI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
66
TÂM HỒN ƠI

Tâm hồn ơi
Sao ngươi cứ mãi luân hồi
Do ngươi quên rồi
Nguồn Cội của chính ngươi
Nói gì đây
Chạy theo cái Thấy cái Nghe
Tại ai đây
Chạy theo cái Biết cái Hay
Dệt mộng yêu đương
Dệt mộng nhớ thương
Sinh ra một bầy phiền não
Trách ai đây
Chạy theo trần cảnh
Nên lao vào sanh tử đời ta
Tâm Hồn Ơi
Đường về quê
Nào có đâu xa
Thấy, Nghe, Hay, Biết
Nhìn về Nội Tâm.
Mặt hồ lắng yên
Ánh Trăng
Chân Tâm Chân Tánh sáng soi
Từ nơi chân tâm tự nhiên
Mặt Trời
Minh Tâm Kiến Tánh hiện tiền
Tiểu Linh Hồn
Thấy rõ Đại Linh Hồn Ông Cha
Chuyện tình xưa
Hãy quên đi, toàn là giả cảnh
Toàn là phiền não
Nào đâu phải là
Đức tánh Lương Tâm
Toàn là giấc mơ
Trái ngược Lương Tâm
Nếu không còn
Lầm đường lạc lối
Nhận Tổ quy Tông
Nhận Bổn quy Chân
Thấy, Nghe, Hay, Biết
Quy thuận Cội Nguồn
Hội nhập thường thường
Hành theo Lương Tâm
Sống theo tự nhiên
Thời tử sanh, sanh tử không còn
Chấm dứt luân hồi
Đi vào an vui tự tại
Làm chủ vũ trụ,
Làm chủ sanh tử, tử sanh
***
Tâm hồn ơi
Sao ngươi cứ mãi luân hồi
Do ngươi quên rồi
Nguồn Cội của chính ngươi
Nói gì đây
Chạy theo cái Thấy cái Nghe
Tại ai đây
Chạy theo cái Biết cái Hay
Dệt mộng yêu đương
Dệt mộng nhớ thương
Sinh ra một bầy phiền não
Trách ai đây
Chạy theo trần cảnh
Nên lao vào sanh tử đời ta
Tâm Hồn Ơi
Đường về quê
Nào có đâu xa
Thấy, Nghe, Hay, Biết
Nhìn về Nội Tâm.
Mặt hồ lắng yên
Ánh Trăng
Chân Tâm Chân Tánh sáng soi
Từ nơi chân tâm tự nhiên
Mặt Trời
Minh Tâm Kiến Tánh hiện tiền
Tiểu Linh Hồn
Thấy rõ Đại Linh Hồn Ông Cha
Chuyện tình xưa
Hãy quên đi, toàn là giả cảnh
Toàn là phiền não
Nào đâu phải là
Đức tánh Lương Tâm
Toàn là giấc mơ
Trái ngược Lương Tâm
Nếu không còn
Lầm đường lạc lối
Nhận Tổ quy Tông
Nhận Bổn quy Chân
Thấy, Nghe, Hay, Biết
Quy thuận Cội Nguồn
Hội nhập thường thường
Hành theo Lương Tâm
Sống theo Tự Nhiên
Thời tử sanh, sanh tử không còn
Chấm dứt luân hồi
Đi vào an vui tự tại
Làm chủ vũ trụ,
Làm chủ sanh tử, tử sanh
***
Nếu không còn
Lầm đường lạc lối
Nhận Tổ quy Tông
Nhận Bổn quy Chân
Thấy, Nghe, Hay, Biết
Quy thuận Cội Nguồn
Hội nhập thường thường
Hành theo Lương Tâm
Sống theo Tự Nhiên
Thời tử sanh, sanh tử không còn
Chấm dứt luân hồi
Đi vào an vui tự tại
Làm chủ vũ trụ,
Làm chủ sanh tử, tử sanh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s