LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 67 – TỰ MÌNH GIEO HỌA

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
67
TỰ MÌNH GIEO HỌA

Chống phá Cội Nguồn
Gốc mất,
Khô héo lá cành
Khó nổi yên bình
Tai họa rập rình
Khó thoát tai ương
Xem nhẹ Ông Cha
Khờ dại điên khùng
Chạy đâu cho thoát
Nhân quả theo sát
Nhân nào quả nấy
Thiên lý khó dung
Ý trời, Luật Thiên
Họa phúc vô môn tự triệu
Ý Trời đã dạy
Thân cành phản Gốc
Tự mình tan nát
Không ai cứu vớt
Tai họa cùng khắp mọi nơi
Cháu con, rời bỏ Cha Ông
Đi vào bất hiếu bất trung
Xem thường Tổ Tông
Đi vào bất nhân bất nghĩa
Luật Trời nhân quả
Ức kiếp bơ vơ
Hết rồi phúc đức
Cùng khắp tai ương
Hết rồi tương lai
Chìm đắm đêm thâu
Câu chuyện sau đây
Cho ta thấy rõ
Kết quả chống phá Cội Nguồn
Nhớ hôm nào
Khi chưa chống phá Cội nguồn
Đôi ta như cánh chim trời tung bay
Giờ thì sao
Thương em ở lại bơ vơ một mình
Tháng ngày đen đủi, tại họa rập rình
Giờ thì sao
Thương anh lao lý nhà tù
Tháng năm khốn khổ dập vùi tấm thân
Mãn trần sa đọa
Địa Ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh
Hết mong trở lại làm thân con người
***
Chống phá Cội Nguồn
Gốc mất,
Khô héo lá cành
Khó nổi yên bình
Tai họa rập rình
Khó thoát tai ương
Xem nhẹ Ông Cha
Khờ dại điên khùng
Chạy đâu cho thoát
Nhân quả theo sát
Nhân nào quả nấy
Thiên lý khó dung
Ý trời, Luật Thiên
Họa phúc vô môn tự triệu
Ý Trời đã dạy
Thân cành phản Gốc
Tự mình tan nát
Không ai cứu vớt
Tai họa cùng khắp mọi nơi
Cháu con, rời bỏ Cha Ông
Đi vào bất hiếu bất trung
Xem thường Tổ Tông
Đi vào bất nhân bất nghĩa
Luật Trời nhân quả
Ức kiếp bơ vơ
Hết rồi phúc đức
Cùng khắp tai ương
Hết rồi tương lai
Chìm đắm đêm thâu
Câu chuyện sau đây
Cho ta thấy rõ
Kết quả chống phá Cội Nguồn
Nhớ hôm nào
Khi chưa chống phá Cội nguồn
Đôi ta như cánh chim trời tung bay
Giờ thì sao
Thương em ở lại bơ vơ một mình
Tháng ngày đen đủi, tại họa rập rình
Giờ thì sao
Thương anh lao lý nhà tù
Tháng năm khốn khổ dập vùi tấm thân
Mãn trần sa đọa
Địa Ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh
Hết mong trở lại làm thân con người
***
Nhớ hôm nào
Khi chưa chống phá Cội nguồn
Đôi ta như cánh chim trời tung bay
Giờ thì sao
Thương em ở lại bơ vơ một mình
Tháng ngày đen đủi, tại họa rập rình
Giờ thì sao
Thương anh lao lý nhà tù
Tháng năm khốn khổ dập vùi tấm thân
Mãn trần sa đọa
Địa Ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh
Hết mong trở lại làm thân con người
Mãn trần sa đọa
Địa Ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh
Hết mong trở lại làm thân con người
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s