LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 70 – ĐÒ CHIỀU CHUYẾN CHÓT

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
70
ĐÒ CHIỀU CHUYẾN CHÓT

Tan trường đời
Về Nguồn con nhé
Chợ trần tan
Còn đứng đó mà chi
Tiểu kiếp thứ chín
Cũng đà sắp hết
Trần gian
Đến lúc khốn nguy
Động đất,
Sóng thần, siêu bão
Mưa to gió lớn
Cuốn sạch đi
Mau mau
Về Nguồn con nhé
Đò chiều chuyến chót
Mau lên
Lưu lạc
Bơ vơ ức kiếp
Không mau về
Khổ lắm con ơi
Quê hương
Cõi trời đẹp lắm
Toàn là châu báu
Sống trên trời
Đâu còn lo nghèo
Lo thiếu thốn
Sống an vui
Hạnh phúc vĩnh hằng
Sống cuộc sống
Trường sanh bất tử
Tất cả
Đều theo ý tưởng
Muốn gì có nấy
Con ơi
Về đi thôi
Về Nguồn kẻo trể
Tiểu kiếp hết rồi
Lặng hụp chơi vơi
Về đi thôi
Về với Chánh Thân
Chánh Mẫu
Cha Mẹ Trời
Nào bỏ con đâu
Trần gian sắp tàn
Không còn gì nữa
Lục địa tách đôi
Đất đai
Sông hồ thay đổi
Hồn linh
Vùi dập tả tơi
Về đi con
Mau về kẻo trể
Đò chiều
Chuyến chót đợi con
Hành trang
Chính là Thiên Ý
Món quà quý nhất
Trời trao
Văn, Thơ,Kinh, Sử
Triết, Truyện, Tiểu Phẩm
Chính là châu báu
Có được rồi
Thời thường ở ngôi cao
Quê trời hưởng mãi
Không bao giờ hết
An vui tự tại
Sung sướng biết là bao
Về Nguồn mau lên con
Đò chiều chuyến chót
Đang đợi con về Nguồn
***
Tan trường đời
Về Nguồn con nhé
Chợ trần tan
Còn đứng đó mà chi
Tiểu kiếp thứ chín
Cũng đà sắp hết
Trần gian
Đến lúc khốn nguy
Động đất,
Sóng thần, siêu bão
Mưa to gió lớn
Cuốn sạch đi
Mau mau
Về Nguồn con nhé
Đò chiều chuyến chót
Mau lên
Lưu lạc
Bơ vơ ức kiếp
Không mau về
Khổ lắm con ơi
Quê hương
Cõi trời đẹp lắm
Toàn là châu báu
Sống trên trời
Đâu còn lo nghèo
Lo thiếu thốn
Sống an vui
Hạnh phúc vĩnh hằng
Sống cuộc sống
Trường sanh bất tử
Tất cả
Đều theo ý tưởng
Muốn gì có nấy
Con ơi
Về đi thôi
Về Nguồn kẻo trể
Tiểu kiếp hết rồi
Lặng hụp chơi vơi
Về đi thôi
Về với Chánh Thân
Chánh Mẫu
Cha Mẹ Trời
Nào bỏ con đâu
Trần gian sắp tàn
Không còn gì nữa
Lục địa tách đôi
Đất đai
Sông hồ thay đổi
Hồn linh
Vùi dập tả tơi
Về đi con
Mau về kẻo trể
Đò chiều
Chuyến chót đợi con
Hành trang
Chính là Thiên Ý
Món quà quý nhất
Trời trao
Văn, Thơ,Kinh, Sử
Triết, Truyện, Tiểu Phẩm
Chính là châu báu
Có được rồi
Thời thường ở ngôi cao
Quê trời hưởng mãi
Không bao giờ hết
An vui tự tại
Sung sướng biết là bao
Về Nguồn mau lên con
Đò chiều chuyến chót
Đang đợi con về Nguồn
***
Về đi con
Mau về kẻo trể
Đò chiều
Chuyến chót đợi con
Hành trang
Chính là Thiên Ý
Món quà quý nhất
Trời trao
Văn, Thơ,Kinh, Sử
Triết, Truyện, Tiểu Phẩm
Chính là châu báu
Có được rồi
Thời thường ở ngôi cao
Quê trời hưởng mãi
Không bao giờ hết
An vui tự tại
Sung sướng biết là bao
Về Nguồn mau lên con
Đò chiều chuyến chót
Đang đợi con về Nguồn
Đò chiều chuyến chót
Đang đợi con về Nguồn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s