LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 69 – ĐỜI VÀ ĐẠO

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
69
ĐỜI VÀ ĐẠO

Đời theo đạo mà đi
Đạo theo đời mà tiến
Trong gian khó
Có Đạo cùng Đời
Trong bão bùng
Có Đời cùng Đạo
Đời là hạt gạo
Đạo là nồi niêu
Giữa trần gian
Cũng đặng Âu Ca
Đạo đi trong truyền thống
Đời đi trong Cội Nguồn
Hoa vẫn nở bên mình
Khi vẫn còn gian khó
Khi vẫn còn nghèo đói
Vẫn yên bình
Dù phong ba
Đất trời nổi sóng
Đạo cùng Đời
Luôn vững vàng
Vẫn đẹp như mơ
Cứu vớt nhân sanh
Trong gian khó
Đời cùng đạo
Hợp Nhất chuyển luân
Tỏa ánh mặt trời
Bình minh lại lên
Đạo Đời
Đôi cánh Thần Tiên
Nắng mưa chân lý
Đem về chiến thắng
Đồng bay đồng tiến
Diệt loài xà lang
Khắp núi khắp sông
Diệt loài ác quỷ
Quân xâm lăng khiếp vía
Khi Tiên Rồng con cháu
Gươm huệ sẵn sàng
Đồng loạt vung lên
Sấm chớp dậy trời
Mồ chôn lũ giặc
Tàn đời ngoại xâm
Người Việt Nam
Khí phách hùng anh
Như cành hoa
Tỏa ngát hương thơm
Đứng trước cuồng phong
Mà lòng không lay
Trong gian khó
Như non như núi
Như đại ngàn trường sơn
Sừng sửng hiên ngang
Nơi Đâu
Cũng là tường đồng vách sắt
Vang tiếng ca
Dậy sóng hào hùng
Giữa núi rừng
Đất trời bao la
Đạo Đời song song
Bao nhiêu khúc quanh
Bao nhiêu hố thắm
Bủa vây ác tà
Đời Đạo không rời
Đánh giặc trong lòng
Nơi tâm hồn
Đất dậy âu ca
Chung tay diệt quỷ
Chung tay trừ ma
Nghìn năm lưu sách sử
Lạc Hồng dậy ánh âu ca
Rền vang Đời Đạo
Tiên Rồng tỏa sáng hà sa
***
Đạo cùng Đời
Luôn vững vàng
Vẫn đẹp như mơ
Cứu vớt nhân sanh
Trong gian khó
Đời cùng đạo
Hợp Nhất chuyển luân
Tỏa ánh mặt trời
Bình minh lại lên
Đạo Đời
Đôi cánh Thần Tiên
Nắng mưa chân lý
Đem về chiến thắng
Đồng bay đồng tiến
Diệt loài xà lang
Khắp núi khắp sông
Diệt loài ác quỷ
Quân xâm lăng khiếp vía
Khi Tiên Rồng con cháu
Gươm huệ sẵn sàng
Đồng loạt vung lên
Sấm chớp dậy trời
Mồ chôn lũ giặc
Tàn đời ngoại xâm
Người Việt Nam
Khí phách hùng anh
Như cành hoa
Tỏa ngát hương thơm
Đứng trước cuồng phong
Mà lòng không lay
Trong gian khó
Như non như núi
Như đại ngàn trường sơn
Sừng sửng hiên ngang
Nơi Đâu
Cũng là tường đồng vách sắt
Vang tiếng ca
Dậy sóng hào hùng
Giữa núi rừng
Đất trời bao la
Đạo Đời song song
Bao nhiêu khúc quanh
Bao nhiêu hố thắm
Bủa vây ác tà
Đời Đạo không rời
Đánh giặc trong lòng
Nơi tâm hồn
Đất dậy âu ca
Chung tay diệt quỷ
Chung tay trừ ma
Nghìn năm lưu sách sử
Lạc Hồng dậy ánh âu ca
Rền vang Đời Đạo
Tiên Rồng tỏa sáng hà sa
***
Đạo Đời song song
Bao nhiêu khúc quanh
Bao nhiêu hố thắm
Bủa vây ác tà
Đời Đạo không rời
Đánh giặc trong lòng
Nơi tâm hồn
Đất dậy âu ca
Chung tay diệt quỷ
Chung tay trừ ma
Nghìn năm lưu sách sử
Lạc Hồng dậy ánh âu ca
Rền vang Đời Đạo
Tiên Rồng tỏa sáng hà sa
Rền vang Đời Đạo
Tiên Rồng tỏa sáng hà sa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s