KHÔNG GÌ HƠN ĐƯỢC CỘI NGUỒN

KHÔNG GÌ
HƠN ĐƯỢC CỘI NGUỒN

Không gì hơn được Cội Nguồn
Trần gian cõi tạm không gì của ta
Đến khi giác ngộ tỉnh ra
Linh Hồn mới thật của ta đời đời
Sự nghèo chỉ tạm một đời
Nghèo nhân nghèo đức vạn đời nghèo xơ
Luân hồi khốn khổ bơ vơ
Muôn đời vạn kiếp đọa sa Linh Hồn
***
Hãy mau tìm đến Cội Nguồn
Gieo trồng Thiên Ý về trời hành trang
Thiên đàng chính thật quê hương
Nước trời châu báu an vui vĩnh hằng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s