LONG HOA THI TẬP – CA – NHẠC – 48 – THIÊN SỨ

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
48
THIÊN SỨ

Anh bỏ cuộc vui
Rời bỏ luyến lưu sung sướng
Theo tiếng gọi Rồng Tiên
Quên hận thù
Nối lại hai bờ sông thương
Không phải xuất gia
Cũng không phải rời xa trần thế
Làm người chỉ đường
Tìm lại cái Gốc nước non
Một bóng đơn côi, anh vẫn đi
Đi theo, con đường truyền thống
Trước bạo tàn, anh có sợ chi
Xin hiểu cho anh
Đã làm người, mang số phận con cháu
Đường anh đi, là nối chí Cha Ông
Gốc giữ gìn, tỏa sáng lòng hiếu trung
Dẫu mai kia, chỉ là người khốn khó
Chẳng được gì ngoài danh tiếng tỏa lan
Nơi trần gian, chỉ là nơi anh đến
Mãn trần rồi, mới hiểu có gì mang
Những hành trang, không ngoài lời thiên ý
Ôi được gì, cõi tạm ở thế gian
Anh bỏ cuộc vui
Rời bỏ luyến lưu sung sướng
Không phải, đi vào tranh bá
Mà là cứu thế độ nhân
Làm cho nhân loại, siêu sanh về trời
Làm sống lại những quyền
Mà Tạo Hóa ban cho
Quyền mưu cầu hạnh phúc
Quyền được sống ấm no
Làm người chỉ đường
Tìm lại cái Gốc nước non
Một bóng đơn côi anh vẫn đi
Đi theo, con đường truyền thống
Trước bạo tàn, anh có sợ chi
Xin hiểu cho anh
Đã làm người, mang số phận con cháu
Đường anh đi, là nối chí Cha Ông
Giữ gìn non nước, nước non
Rạng danh con cháu Rồng Tiên, Tiên Rồng
Dẫu mai kia, chỉ là người nghèo
Chẳng được gì ngoài danh tiếng tỏa lan
Nơi trần gian, chỉ là nơi anh đến
Mãn trần rồi, mới hiểu có gì mang
Những hành trang, không ngoài lời thiên ý
Ôi được gì, cõi tạm ở thế gian
Là Thiên Sứ
Xuống trần cứu thế độ nhân
***
Nơi trần gian, chỉ là nơi anh đến
Mãn trần rồi, mới hiểu có gì mang
Những hành trang, không ngoài lời thiên ý
Ôi được gì, cõi tạm ở thế gian
Là Thiên Sứ
Xuống trần cứu thế độ nhân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s