CHỐN QUÊ TIÊN

CHỐN QUÊ TIÊN

Thiên đàng cực lạc, chốn quê tiên
Quê hương châu báu, chốn Phật, Tiên
Hồng trần cõi tạm, đầy giông tố
Vô thường chuyển biến, khổ triền miên
Chỉ có Cội Nguồn, là trên hết
Quay về vững Gốc, sống bình yên
Về Nguồn về Cội, sang bờ giác
Trở về thiên giới, Quê hương vĩnh hằng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s