LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 47 – DÒNG THƠ MẸ

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
47
DÒNG THƠ MẸ

Cống hiến đời mình,
Con bỏ cảnh làm giàu
Theo tiếng gọi Cội Nguồn
Vì đất nước khổ đau
Con chấp nhận đời mình
Sóng gió chông gai
Vợ con ở nhà
Cũng rất đồng tình
Son phấn chẳng cần
Cần kiệm đảm đang
Lòng thủy chung
Cơm cháo tương rau
Rời xa cám dỗ cao sang
Con hãy vững lòng nghe con
Đã được hai năm
Bóng đơn côi
Vợ con nhớ chồng phương xa
Ngày đêm
Truyền lời Thiên Ý
Cuộc đời cứu thế
Đành phải xa vợ con
Lời thơ mẹ viết
Kể cho con biết
Vợ con biết tỏ cùng ai
Đôi dòng lệ chảy
Nơi chiến trường
Chánh, Tà, đấu trí
Không may đời con bị bắt
Thời coi như chấm hết
Dù mẹ biết
Thân xác chỉ là
Cát bụi trần gian
Nhưng con ơi
Hãy vững niềm tin
Vợ con cũng yêu mến nước non
Bao giờ cũng hướng về Tổ Tiên
Dù ngày mai
Con trở về cũng chỉ là tay trắng
Dù con chiến thắng
Con cũng chẳng hơn ai
Vì con đấu tranh cho ngày mai
Được tự do
Công bằng bình đẳng ấm no
Ai cũng như ai
Kẻ thắng, người thua
Đều sống tự do mưu cầu hạnh phúc
Vợ thương con
Một đời vì nước
Dù con chẳng còn gì
Trở về tay trắng, nghèo xơ
Lòng vẫn chẳng đổi thay
Nhân quyền dân chủ
Đâu phải, tự nhiên mà có
Nếu không có người hi sinh như con
***
Dù ngày mai
Con trở về cũng chỉ là tay trắng
Dù con chiến thắng
Con cũng chẳng hơn ai
Vì con chiến đấu cho ngày mai
Được tự do
Công bằng bình đẳng ấm no
Ai cũng như ai
Kẻ thắng, người thua
Điều sống tự do mưu cầu hạnh phúc
Vợ thương con
Một đời vì nước
Dù con chẳng còn gì
Trở về tay trắng, nghèo xơ
Lòng vẫn chằng đổi thay
Nhân quyền dân chủ
Đâu phải, tự nhiên mà có
Nếu không có người hi sinh như con
***
Vợ thương con
Một đời vì nước
Dù con chẳng còn gì
Trở về tay trắng nghèo xơ
Lòng vẫn chằng đổi thay
Nhân quyền dân chủ
Đâu phải, tự nhiên mà có
Nếu không có người hi sinh như con
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s