LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 46 – VỀ ĐI NHÂN LOẠI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
46
VỀ ĐI NHÂN LOẠI

Trăng buồn
Trần thế trăng gầy
Buồn cho nhân loại
Lạc Nguồn bơ vơ
Heo mây
Cánh nhạn xa bây
Chân trời thăm thẳm
Cánh chim lạc loài
Thân cành
Mất Gốc không còn
Tắm sương vùi gió
Thân cành tả tơi
Thuyền không
Bến đậu lênh đênh
Vùi trong sóng gió
Bồng bềnh lê thê
Con chim
Rời Tổ không về
Lạc vào dông tố
Thảm thê cuộc đời
Cội Nguồn
Người đã lạc rồi
Bơ vơ mờ mịt
Luân hồi đọa sa
Về đi
Tìm lại Ông Cha
Gốc còn thân lá
Nở hoa xanh cành
Nguồn còn
Má thắm môi hồng
Phúc lành phơi phới
Sang giàu bình an
Cuộc đời
Nhung lụa vàng son
Xuân vầy cuộc sống
An vui cuộc đời
Giờ trăng
Cũng đã hết gầy
Trăng tròn trăng sáng
Trăng mừng trần gian
Trăng mừng
Nhân Loại anh em
Rồng Tiên nhân loại
Quy nguyên Cội Nguồn
Làm nên
Chủ nghĩa đại đồng
Thiên đàng tại thế
Sanh giàu ấm no
Hòa bình
Hạnh phúc âu ca
Năm châu bốn bể
Nở hoa phúc lành
***
Trăng buồn
Trần thế trăng gầy
Buồn cho nhân loại
Lạc Nguồn bơ vơ
Heo mây
Cánh nhạn xa bây
Chân trời thăm thẳm
Cánh chim lạc loài
Thân cành
Mất Gốc không còn
Tắm sương vùi gió
Thân cành tả tơi
Thuyền không
Bến đậu lênh đênh
Vùi trong sóng gió
Bồng bềnh lê thê
Con chim
Rời Tổ không về
Lạc vào dông tố
Thảm thê cuộc đời
Cội Nguồn
Người đã lạc rồi
Bơ vơ mờ mịt
Luân hồi đọa sa
Về đi
Tìm lại Ông Cha
Gốc còn thân lá
Nở hoa xanh cành
Nguồn còn
Má thắm môi hồng
Phúc lành phơi phới
Sang giàu bình an
Cuộc đời
Nhung lụa vàng son
Xuân vầy cuộc sống
An vui cuộc đời
Giờ trăng
Cũng đã hết gầy
Trăng tròn trăng sáng
Trăng mừng trần gian
Trăng mừng
Nhân Loại anh em
Rồng Tiên nhân loại
Quy nguyên Cội Nguồn
Làm nên
Chủ nghĩa đại đồng
Thiên đàng tại thế
Sanh giàu ấm no
Hòa bình
Hạnh phúc âu ca
Năm châu bốn bể
Nở hoa phúc lành
***
Giờ trăng
Cũng đã hết gầy
Trăng tròn trăng sáng
Trăng mừng trần gian
Trăng mừng
Nhân Loại anh em
Rồng Tiên nhân loại
Quy nguyên Cội Nguồn
Làm nên
Chủ nghĩa đại đồng
Thiên đàng tại thế
Sanh giàu ấm no
Hòa bình
Hạnh phúc âu ca
Năm châu bốn bể
Nở hoa phúc lành
Hòa bình
Hạnh phúc âu ca
Năm châu bốn biển
Nở hoa phúc lành
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s