LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 44 – MỜI ANH

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
44
MỜI ANH

Mời anh
Tìm đến Ông Cha
Đến nơi truyền thống
Tối cao Cội Nguồn
Mời anh
Vào Cội Tiên Rồng
Xem cơ Tạo Hóa
Xoay vần càn khôn
Mời anh
Tìm đọc kinh thơ
Ý Trời Thiên Ý
Cao thâm tột cùng
Thời gian
Là bạc là vàng
Tiên mua không được
Qua rồi uổng thay
Có đi
Có đến xưa nay
Không đi không đến
Không sai bao đời
Cội Nguồn
Đã bước đến rồi
Coi như trở lại
Thiên đàng quê tiên
Mời anh
Nguồn Cội bước lên
Long Hoa Vận Hội
Có tên sử vàng
Biên cương
Muôn thuở vẫn còn
Rồng Tiên Vận Hội
Đạo Tràng Việt Nam
Mời anh
Đừng có bỏ qua
Cội Nguồn Ta đó
Ông Cha đang chờ
Mời anh mời anh
***
Mời anh
Tìm đến Ông Cha
Đến nơi truyền thống
Tối cao Cội Nguồn
Mời anh
Vào Cội Tiên Rồng
Xem cơ Tạo Hóa
Xoay vần càn khôn
Mời anh
Tìm đọc kinh thơ
Ý Trời Thiên Ý
Cao thâm tột cùng
Thời gian
Là bạc là vàng
Tiên mua không được
Qua rồi uổng thay
Có đi
Có đến xưa nay
Không đi không đến
Không sai bao đời
Cội Nguồn
Đã bước đến rồi
Coi như trở lại
Thiên đàng quê tiên
Mời anh
Nguồn Cội bước lên
Long Hoa Vận Hội
Có tên sử vàng
Biên cương
Muôn thuở vẫn còn
Rồng Tiên Vận Hội
Đạo Tràng Việt Nam
Mời anh
Đừng có bỏ qua
Cội Nguồn Ta đó
Ông Cha đang chờ
Mời anh mời anh
***
Mời anh
Nguồn Cội bước lên
Long Hoa Vận Hội
Có tên sử vàng
Biên cương
Muôn thuở vẫn còn
Rồng Tiên Vận Hội
Đạo Tràng Việt Nam
Mời anh
Đừng có bỏ qua
Cội Nguồn Ta đó
Ông Cha đang chờ
Mời anh mời anh
Mời anh
Đừng có bỏ qua
Cội Nguồn ta đó
Ông Cha đang chờ
Mời anh mời anh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s