LONG HOA THI TẬP – CA – NHẠC – 43 – CHỐNG GIẶC NGOẠI XÂM

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
43
CHỐNG GIẶC NGOẠI XÂM

Toàn dân, quyết lòng
Chống giặc ngoại xâm
Làm tròn
Bổn phận cháu con
Hiếu trung, trung hiếu
Lừng danh đất trời
Quê hương
Non nước Tiên Rồng
Muôn năm trường tồn
Nước mà lệ thuộc,
Nước không còn
Trăm đường khổ cực
Lụn tàn cùng non
Vì Việt Nam
Độc Lập Tự Do
Vì Việt Nam
Giàu mạnh ấm no
Quân thù quyết đuổi
Không cho giặc vào
Quê hương ơi
Đồng Bào anh em
Đứng dậy mà thôi
Rồng Tiên
Khí thế sục sôi
Giữ gìn Tổ Quốc
Giang san giống nòi
Kiếp con người,
Sống cho đời
Lưu danh sử sách,
Mãi sáng ngời
Rực lửa hùng anh
Đầu đội Trời Cha
Chân đạp đất rền vang
Hò hơ Tổ Quốc nước non
Đứng lên nầy hỡi
Cháu con Tiên Rồng
Vì thanh bình,
Vì sự sống còn
Nêu cao ngọn cờ
Xóa tan bao lớp mây mờ
À ơi đất mẹ rạng ngời muôn thu
Về Nguồn đoàn kết chung tay
Sánh vai thế giới,
Đông tây hiệp hòa
Rồng Tiên
Nhân Loại một nhà
Năm châu bốn biển
Đều là anh em
Ơi hò non nước quê hương
Toàn dân đứng dậy nổi lên diệt thù
Lối về đất mẹ đây rồi
Cội Nguồn xây đắp, muôn đời ấm no
Độc Lập Tự Do, Độc Lập Tự Do
***
Vì Việt Nam
Độc Lập Tự Do
Vì Việt Nam
Giàu mạnh ấm no
Quân thù quyết đuổi
Không cho giặc vào
Quê hương ơi
Đồng Bào anh em
Đứng dậy mà thôi
Rồng Tiên
Khí thế sục sôi
Giữ gìn Tổ Quốc
Giang san giống nòi
Kiếp con người,
Sống cho đời
Lưu danh sử sách,
Mãi sáng ngời
Rực lửa hùng anh
Đầu đội Trời Cha
Chân đạp đất rền vang
Hò hơ Tổ Quốc nước non
Đứng lên nầy hỡi
Cháu con Tiên Rồng
Vì thanh bình,
Vì sự sống còn
Nêu cao ngọn cờ
Xóa tan bao lớp mây mờ
À ơi đất mẹ rạng ngời muôn thu
Về Nguồn đoàn kết chung tay
Sánh vai thế giới,
Đông tây hiệp hòa
Rồng Tiên
Nhân Loại một nhà
Năm châu bốn biển
Đều là anh em
Ơi hò non nước quê hương
Toàn dân đứng dậy nổi lên diệt thù
Lối về đất mẹ đây rồi
Cội Nguồn xây đắp, muôn đời ấm no
Độc Lập Tự Do, Độc Lập Tự Do
***
Ơi hò non nước quê hương
Toàn dân đứng dậy nổi lên diệt thù
Lối về đất mẹ đây rồi
Cội Nguồn xây đắp, muôn đời ấm no
Độc Lập Tự Do, Độc Lập Tự Do
Ơi hò non nước quê hương
Toàn dân đứng dậy nổi lên diệt thù
Lối về đất mẹ đây rồi
Cội Nguồn xây đắp, muôn đời ấm no
Độc Lập Tự Do, Độc Lập Tự Do
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s