LONG HOA THI TẬP – CA – NHẠC – 42 – THẬT BẤT NGỜ

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
42
THẬT BẤT NGỜ

Lối sống về Nguồn
Thật bất ngờ
An vui hạnh phúc
Những từng giờ
Lo âu sầu muộn
Dần biến mất
Tương lai rộng mở
Rạng bến bờ
Trăm phúc nghìn lành
Luôn kéo đến
Ai ngờ vững Gốc
Trăm mắn nghìn may
Ai ngờ vững Cội
Hạnh phúc đắp xây
Đổi đời đổi vận
Cuộc đời lên mây
Lối sống về Nguồn
Thật bất ngờ
Đời xanh tốt
Lá cành khoe sắc
Phúc vận sum sê
An vui cuộc sống
Tài Lộc phủ phê
Ai đâu ngờ
Lối sống về Nguồn
Không còn lạc loài
Dứt cảnh bơ vơ
Mãn kiếp trần gian
Trở về thiên giới
Sống trong hạnh phúc
Nào phải giấc mơ
Ai đâu ngờ
Về Nguồn
Là trở lại Thiên Đàng
An vui hạnh phúc
Vĩnh hằng trường sanh
***
Lối sống về Nguồn
Thật bất ngờ
An vui hạnh phúc
Những từng giờ
Lo âu sầu muộn
Dần biến mất
Tương lai rộng mở
Rạng bến bờ
Trăm phúc nghìn lành
Luôn kéo đến
Ai ngờ vững Gốc
Trăm mắn nghìn may
Ai ngờ vững Cội
Hạnh phúc đắp xây
Đổi đời đổi vận
Cuộc đời lên mây
Lối sống về Nguồn
Thật bất ngờ
Đời xanh tốt
Lá cành khoe sắc
Phúc vận sum sê
An vui cuộc sống
Tài Lộc phủ phê
Ai đâu ngờ
Lối sống về Nguồn
Không còn lạc loài
Dứt cảnh bơ vơ
Mãn kiếp trần gian
Trở về thiên giới
Sống trong hạnh phúc
Nào phải giấc mơ
Ai đâu ngờ
Về Nguồn
Là trở lại Thiên Đàng
An vui hạnh phúc
Vĩnh hằng trường sanh
***
Ai đâu ngờ
Về Nguồn
Là trở lại Thiên Đàng
An vui hạnh phúc
Vĩnh hằng trường sanh
Ai đâu ngờ
Về Nguồn
Là trở lại Thiên Đàng
An vui hạnh phúc
Vĩnh hằng trường sanh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s