VỚI TÔI

VỚI TÔI

Với tôi Cội Nguồn là trên hết, không thể đánh mất Cội Nguồn.
– Vì đánh mất Cội Nguồn, đời sống chúng Ta như cây không Gốc. Như sông không Nguồn, đời sống chúng Ta không những lạc loài bơ vơ, sống như những con súc vật. Bị người Ta chăn dắt, cấm cố, giam lỏng, làm thịt một cách tì tiện, chúng Ta mãi sống trong lo âu sợ hãi. Với sự tàn ác của chúng.
– Chúng Ta không thể sống như thế, vì chúng Ta là con người con Trời mang xác thân tiểu thiên vũ trụ, tiểu Linh Hồn chúng Ta. Từ Pháp Thân Linh Giác Tạo Hóa sanh ra, và ban cho những quyền cơ bản. Quyền Sống, Quyền Công Bằng, Quyền Bình Đẳng, Quyền lựa chọn, Quyền tự do mưu cầu hạnh phúc. Chúng Ta phải ngẩng cao đầu. Sống tự chủ, trong lẽ sống công bằng bình đẳng.
– Với Tôi: Khi đánh mất Cội Nguồn, mọi nổ lực điều trở nên vô nghĩa.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s