LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 36 – TRỜI NAM ĐẤT VIỆT

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
36
TRỜI NAM ĐẤT VIỆT

Lắng nghe
Nhịp bước hào hùng
Nước non, non nước
Sáng bừng Rồng Tiên
Thăng hoa
Hạnh phúc âu ca
Niềm vui chạm đáy
Thăng hoa an lành
Ấm no
Tự do mưu cầu
Việt Nam bừng dậy
Đổi đời Việt Nam
Vang rền
Tiếng sấm Cha Ông
Thay da đổi thịt
Quên hương đẹp giàu
Đạo về
Rực rỡ sơn hà
Vàng son Nước Việt
Mọi nhà ấm êm
Bây giờ
Non nước vào thơ
Rồng Tiên rực cháy
Xuân bay khắp miền
Rực hồng
Cuộc sống an lành
Tỏa lan Văn Hóa
Ru hời Văn Thơ
Ngày xưa
Nghèo khổ bao nhiêu
Ngày nay hạnh phúc
Bấy nhiêu sang giàu
Ô kìa
Văn Hóa Cội Nguồn
Vang lừng khắp cả
Đất trời năm châu
Ví dầu
Dù ở nơi đâu
Cũng nghe cũng thấy
Rồng Tiên, Tiên Rồng
Đại đồng
Một Cội đại đồng
Năm châu bốn bể
Đều là anh em
Thế gian
Nhân loại Rồng Tiên
Nối vòng tay lớn
Dựng xây hòa bình
Trời Nam
Đất Việt sáng bừng
Rồng Tiên con cháu
Lẫy lừng Việt Nam
***
Vang rền
Tiếng sấm Cha Ông
Thay da đổi thịt
Quên hương đẹp giàu
Đạo về
Rực rỡ sơn hà
Vàng son Nước Việt
Mọi nhà ấm êm
Bây giờ
Non nước vào thơ
Rồng Tiên rực cháy
Xuân bay khắp miền
Rực hồng
Cuộc sống an lành
Tỏa lan Văn Hóa
Ru hời Văn Thơ
Ngày xưa
Nghèo khổ bao nhiêu
Ngày nay hạnh phúc
Bấy nhiêu sang giàu
Ô kìa
Văn Hóa Cội Nguồn
Vang lừng khắp cả
Đất trời năm châu
Ví dầu
Dù ở nơi đâu
Cũng nghe cũng thấy
Rồng Tiên, Tiên Rồng
Đại đồng
Một Cội đại đồng
Năm châu bốn bể
Đều là anh em
Thế gian
Nhân loại Rồng Tiên
Nối vòng tay lớn
Dựng xây hòa bình
Trời Nam
Đất Việt sáng bừng
Rồng Tiên con cháu
Lẫy lừng Việt Nam
***
Thế gian
Nhân loại Rồng Tiên
Nối vòng tay lớn
Dựng xây hòa bình
Trời Nam
Đất Việt sáng bừng
Rồng Tiên con cháu
Lẫy lừng Việt Nam
Trời Nam
Đất Việt sáng bừng
Rồng Tiên con cháu
Lẫy lừng Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s