LẠY CHA TRỜI

LẠY CHA TRỜI

Lạy Cha Trời, đấng tối cao Tạo Hóa
Thân Cha Trời, bao trùm khắp hư không
Pháp thân Cha, ở chỗ nào cũng có
Đấng Cội Nguồn. Nguồn Cội Đấng Ông Cha
Con u mê, giữa hồng trần tăm tối
Ráng tu hành, trí huệ vẫn chưa thông
Muốn thành đạo, sao mù mờ xa quá
Phải chăng con, lạc lối cảnh đường tu
Những khốn khổ, mãi giăng đầy trước mắt
Biết rằng con, ngày tháng những công phu
Mãi tìm cầu, mong tìm ra lối thoát
Nhưng càng tìm, càng tăm tối lo âu
Con lạy Cha, Cha mở lòng dìu dắt
Độ cho con , tìm lối sáng thoát ra
Đường thành Đạo, những con đường gần nhất
Mỗi bước chân là mỗi bước nở hoa
Về Cội Nguồn, là đi vào giải thoát
Chẳng tìm cầu, cũng đến đích phải không Cha
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s