TÌM KIẾM MÀ CHI

TÌM KIẾM MÀ CHI

Chân Tâm Chân Tánh, vốn nơi ta
Tìm kiếm mà chi, mãi lạc loài
Luân hồi vạn nẻo, không lối thoát
Ngoài tâm không Phật, trở thành Ma
Cội Nguồn buông bỏ, đời mất Gốc
Phước đâu chẳng thấy, khổ hà sa
Chân Tâm nào phải, đâu xa lắm
Chân Ông tự thể, Ta là Ta
Phúc, Tài, Lộc, Thọ, đâu cần kiếm
Quy Bổn nhận Chân, khắp bao la
Quy Tổ nhận Tông, tự đầy đủ
Phước Trời hưởng mãi tận hà sa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s