LONG HOA THI TẬPCA – NHẠC – 25 – RẤT GẦN ĐÂU XA

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
25
RẤT GẦN ĐÂU XA

Chân Tâm
Chân Tánh đâu xa
Lương Tâm là ở
Trong ta rất gần
Thiên đàng
Ngay ở tại lòng
Cực lạc cũng thế
Trong tầm tay ta
Bình yên
Nào phải đâu xa
Bỏ ác hành thiện
Nở hoa phúc lành
Chân Tâm
Chân Tánh trụ rồi
Tử sanh, sanh tử,
Ra vào, vào ra
Lương Tâm
Luôn mãi xem qua
Kho tàng tri kiến
Tinh hoa Ý Trời
Đạo Trời
Nào phải xa vời
Rõ thông đi đứng
Nằm ngồi tiêu diêu
Báu châu,
châu báu tóm thâu
Chính là Thiên Ý
Biết bao diệu kỳ
Cầu mong
Nhân Loại con người
Về Nguồn tỏa sáng
Cuộc đời lên mây
Rất gần
Đều ở nơi Tâm
Chỉ cần quy Tổ
Nhận Tông đều thành
Quy Chân,
Nhận Bổn trọn lành
Phúc, Tài, Lộc, Thọ,
Đều nằm trong Ta
Ngàn kinh
Muôn luận có ra
Tâm kinh rộng lớn
Hà sa lạ gì
Chỉ cần
Về Cội về Nguồn
Quy Chân nhận Bổn
Đều thành Như Lai
Lời dạy
Thiên Ý nào sai
Đạo Trời đều ở
Trong tâm mỗi người
***
Ngàn kinh
Muôn luận có ra
Tâm kinh rộng lớn
Hà sa lạ gì
Chỉ cần
Về Cội về Nguồn
Quy Chân nhận Bổn
Đều thành Như Lai
Lời dạy
Thiên Ý nào sai
Đạo Trời đều ở
Trong tâm mỗi người
Lời dạy
Thiên Ý nào sai
Đạo Trời đều ở
Trong tâm mỗi người
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s