LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 27 – NON NƯỚC VIỆT NAM

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
27
NON NƯỚC VIỆT NAM

Ôi non nước Rồng Tiên
Chạy dài theo bắc nam
Là trung tâm vũ trụ
Chiếc nôi sanh ra nhân loại
Lâu xa bảy sáu triệu năm
Ôi những con người
Lưu truyền còn lại
Tồn tại chốn nhân gian
Ôi nhân loại khắp năm châu
Nòi giống Rồng Tiên
Năm màu da
Cùng môt bọc Đồng Bào anh em
Rồng ơi, Tiên mãi lắng nghe
Tiên ơi Rồng cũng sum sê lá cành
Tình đồng loại
Nghĩa đồng bào
Như những sông dài
Biển Cội Nguồn
Như cả đại dương
Luôn để lại nỗi nhớ niềm thương
Việt Nam ơi
Đất nước Địa Long
Cửa trời rộng mở nước non Tiên rồng
***
Rồng ơi Tiên mãi lắng nghe
Tiên ơi Rồng cũng sum sê lá cành
Tình đồng loại
Nghĩa đồng bào
Như những sông dài
Biển Cội Nguồn
Như cả đại dương
Luôn để lại nỗi nhớ niềm thương
Việt Nam ơi
Đất nước Địa Long
Cửa trời rộng mở nước non Tiên rồng
***
Việt Nam ơi
Việt Nam ơi
Đất nước Địa Long
Cửa trời rộng mở nước non Tiên Rồng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s