SỰ GIÁC NGỘ LÀ TRÊN HẾT

SỰ GIÁC NGỘ LÀ TRÊN HẾT

Dù cho chúng ta là Vua là Chúa, là người giàu có quyền lực nhất thế gian. Nhưng ở nơi trần gian cõi tạm nầy xét cho cùng tất cả quyền thế, sự giàu có chỉ là con số 0. Với hai bàn tay trắng khi đã mãn trần.
– Linh Hồn biết về đâu, rất cô đơn, và hoang mang trở thành một kẻ lang thang trong tam giới. Còn phúc còn đức thời hưởng, hết phúc hết đức thời tái sanh luân hồi. Không may đi vào con đường ác thời sa đọa xuống các tầng địa phủ, sống trong sự khốn khổ hàng triệu triệu năm.
– Bởi thế chúng Ta không thể không trở về Cội Nguồn, nhận Tổ quy Tông, để Tiểu Linh Hồn chúng Ta được sống trong đại Linh Hồn vũ trụ. Sống trong sự che chở bảo bọc, không những không còn lạc lõng bơ vơ nơi tam giới. Mà còn sống an vui tựa tại như ý muốn gì được nấy.
Quy Cội nhận Nguồn. Chúng Ta trở thành con Trời. Nam thời Thiên Tử, nữ thời Thánh Mẫu. Cai quản vũ trụ, những gì Tổ Tiên, Cũng như Cha Mẹ Trời khai tạo lập lên. Nên nói sự giác ngộ nhận Tổ quy Tông, nhận Bổn quy Chân là trên hết.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s