LONG HOA THI TẬP – CA – NHẠC – 8 – TRẦN GIAN CÕI TẠM

LONG HOA THI TẬP
CA NHẠC
8
TRẦN GIAN CÕI TẠM

Buồn làm chi em ơi
Trần gian cõi tạm mà thôi
Đừng nghĩ rằng ở lâu
Đời người tựa bóng câu
Sanh là đến, tử là đi
Cảnh trần như mây khói
Vô thường luôn kéo đến
Biết bao là ngan trái
Biết bao là dãi dầu
Nào có được chi đâu
Buồn làm chi em ơi
Cảnh đời lắm trái ngang
Sự đời lắm phủ phàn
Cuộc sống luôn ngỡ ngàng
Hết duyên thời chia ly
Chốn trần luôn là thế
Bao đau thương tan tác
Lắm cảnh đời tan nát
Kiếp trần đời ra chi
Như hoa kia héo tàn
Mấy ai muốn ngắm nhìn
Thức tỉnh đi em ơi
Thuyền Nguồn đã đến nơi
Mau lên thuyền ra khơi
Bên kia là bờ giác
Quê hương tiên tiên giới
Quê hương toàn châu báu
Vĩnh hằng cõi trường sanh
Đâu như trần gian
Chỉ là cõi tạm
Nào có được bền lâu
Buồn làm chi em ơi
Giàu nghèo chỉ tạm thôi
Quan, dân, nào có khác
Vùi sâu vài tất đất
Trở thành nấm mồ hoang
Sống cuộc đời phôi pha
Nắng mưa nào phải do ta
Tất cả là Thiên Ý
Hợp duyên là đến
Mãn trần là đi
Buồn làm chi buồn làm chi
Lên thuyền Nguồn Cội
Quy y Cội Nguồn
***
Buồn làm chi em ơi
Cảnh đời lắm trái ngang
Sự đời lắm phủ phàn
Cuộc sống luôn ngỡ ngàng
Hết duyên thời chia ly
Chốn trần luôn là thế
Bao đau thương tan tác
Lắm cảnh đời tan nát
Kiếp trần đời ra chi
Như hoa kia héo tàn
Mấy ai muốn ngắm nhìn
Thức tỉnh đi em ơi
Thuyền Nguồn đã đến nơi
Mau lên thuyền ra khơi
Bên kia là bờ giác
Quê hương tiên tiên giới
Quê hương toàn châu báu
Vĩnh hằng cõi trường sanh
Đâu như trần gian
Chỉ là cõi tạm
Nào có được bền lâu
Buồn làm chi em ơi
Giàu nghèo chỉ tạm thôi
Quan, dân, nào có khác
Vùi sâu vài tất đất
Trở thành nấm mồ hoang
Sống cuộc đời phôi pha
Nắng mưa nào phải do ta
Tất cả là Thiên Ý
Hợp duyên là đến
Mãn trần là đi
Buồn làm chi buồn làm chi
Lên thuyền Nguồn Cội
Quy y Cội Nguồn
***
Buồn làm chi em ơi
Giàu nghèo chỉ tạm thôi
Quan, dân, nào có khác
Vùi sâu vài tất đất
Trở thành nấm mồ hoang
Sống cuộc đời phôi pha
Nắng mưa nào phải do ta
Tất cả là Thiên Ý
Hợp duyên là đến
Mãn trần là đi
Buồn làm chi buồn làm chi
Lên thuyền Nguồn Cội
Quy y Cội Nguồn
Buồn làm chi, buồn làm chi
Lên thuyền Nguồn Cội
Quy y Cội Nguồn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s