LONG HOA THI TẬP CA- NHẠC – 7 – MỌI BỀ AN KHANG

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
7
MỌI BỀ AN KHANG

Quay về
Nguồn Cội quay về
Coi như bước đến
Mọi bề an khang
Dần dần
Qua hết gian nan
Không còn tai họa
Đeo mang khổ sầu
Huệ khai
Trí sáng dồi dào
Đi vào giác ngộ
Không còn đọa sa
Tương lai
Mở rộng bao la
Thênh thang hạnh phúc
Biết bao đẹp lành
Tuy rằng
Còn ở chốn trần
Nhưng mà cuộc sống
Mọi bề bình an
Kiếp người
Dù ở trần gian
Nhưng Tâm giải thoát
An vui tháng ngày
Không còn
Mê đắm hồng trần
Bến bờ chánh giác
Thường hằng nghĩ Chân
Nhất tâm
Nhận Bổn quy Chân
Cội Nguồn trụ vững
Tựa nương Cha Trời
Truyền kinh
Tận độ nhân loài
Làm cho nhân thế
Về trời siêu sanh
Minh Tâm
Kiến Tánh thường chân
Bổn lai điện mục
Rõ thông bến bờ
Trường sanh
Bất tử thường hằng
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
Quay về
Nguồn Cội Chân Như
Coi như bước đến
An vui niết bàn
Mọi bề
Tự Tại mọi đàng
An vui hạnh phúc
Ngập tràn an vui
***
Kiếp người
Dù ở trần gian
Nhưng Tâm giải thoát
An vui tháng ngày
Không còn
Mê đắm hồng trần
Bến bờ chánh giác
Thường hằng nghĩ Chân
Nhất tâm
Nhận Bổn quy Chân
Cội Nguồn trụ vững
Tựa nương Cha Trời
Truyền kinh
Tận độ nhân loài
Làm cho nhân thế
Về trời siêu sanh
Minh Tâm
Kiến Tánh thường chân
Bổn lai điện mục
Rõ thông bến bờ
Trường sanh
Bất tử thường hằng
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
Quay về
Nguồn Cội Chân Như
Coi như bước đến
An vui niết bàn
Mọi bề
Tự Tại mọi đàng
An vui hạnh phúc
Ngập tràn an vui
***
Quay về
Nguồn Cội Chân Như
Coi như bước đến
An vui niết bàn
Mọi bề
Tự Tại mọi đàng
An vui hạnh phúc
Ngập tràn an vui
Quay về
Nguồn Cội Chân Như
Coi như bước đến
An vui niết bàn
Mọi bề
Tự Tại mọi đàng
An vui hạnh phúc
Ngập tràn an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s