LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 6 – LẠI NHỚ ĐẾN NGƯỜI

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
6
LẠI NHỚ ĐẾN NGƯỜI

Nhìn kinh
Lại nhớ đến người
Văn, Thơ, Triết, Truyện
Do người viết ra
Sử kinh
Nguồn Cội Ông Cha
Do người viết lại
Công lao biển trời
Nhớ ơn Thầy
Tuổi cũng đã cao
Mấy mươi năm
Gian nan đủ kiểu
Vì nhân sanh
Khốn khổ trăm bề
Cả cuộc đời
Luôn vì con cháu,
Cả cuộc đời
Luôn vì sông núi
Người Cha già
Dựng nước dựng non
Từ cõi trời trở lại
Cứu vớt thế nhân
Mở con đường
Nguồn Cội Tối Cao
Năm nghìn năm
Dậy ánh tự hào
Ôi Việt Nam
Ôi cháu con Rồng Tiên
Dòng sông thương
Dòng sông xuyên suốt
Năm nghìn năm
Lan tỏa bắc nam
Núi vẫn xanh
Biển vẫn rộng bao la nhớ người
Ơi Hò Quốc Tổ Vua Hùng
Rồng Tiên con cháu
Nghiêng mình chầu Cha
Người là ánh thái dương
Bất tử sáng soi
Nước non, non nước
Nhớ ơn công người
***
Nhìn kinh
Lại nhớ đến người
Văn, Thơ, Triết, Truyện
Do người viết ra
Sử kinh
Nguồn Cội Ông Cha
Do người viết lại
Công lao biển trời
Nhớ ơn Thầy
Tuổi cũng đã cao
Mấy mươi năm
Gian nan đủ kiểu
Vì nhân sanh
Khốn khổ trăm bề
Cả cuộc đời
Luôn vì con cháu,
Cả cuộc đời
Luôn vì sông núi
Người Cha già
Dưng nước dựng non
Từ cõi trời trở lại
Cứu vớt thế nhân
Mở con đường
Nguồn Cội Tối Cao
Năm nghìn năm
Dậy ánh tự hào
Ôi Việt Nam
Ôi cháu con Rồng Tiên
Dòng sông thương
Dòng sông xuyên suốt
Năm nghìn năm
Lan tỏa bắc nam
Núi vẫn xanh
Biển vẫn rộng bao la nhớ người
Ơi Hò Quốc Tổ Vua Hùng
Rồng Tiên con cháu
Nghiêng mình chầu Cha
Người là ánh thái dương
Bất tử sáng soi
Nước non, non nước
Nhớ ơn công người
***
Ơi Hò Quốc Tổ Vua Hùng
Rồng Tiên con cháu
Nghiêng mình chầu Cha
Người là ánh thái dương
Bất tử sáng soi
Nước non, non nước
Nhớ ơn công người
Ơi Hò Quốc Tổ Vua Hùng
Rồng Tiên con cháu
Nghiêng mình chầu Cha
Người là ánh thái dương
Bất tử sáng soi
Nước non, non nước
Nhớ ơn công người
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s