LONG HOA THI TẬP – CA – NHẠC – 5 – THIÊN SỨ CON TRỜI

LONG HOA THI TẬP
CA NHẠC
5
THIÊN SỨ CON TRỜI

Những Thiên Sứ con Trời
Ngày đêm, truyền chánh giáo
Các Ngài là Thần Thánh
Từ thiên thượng xuống đây
Tế độ cứu chúng nhân
Xông pha
Dựng xây đời Thánh Đức
Những con người có khác
Đưa nhân loại về trời
Ôi những con người
Làm nên lịch sử
Làm nên tên tuổi
Ngọn đuốc soi
Khắp chốn làng quê
Rực sáng nước non
Khắp cả năm châu
Ôi những cuộc đời
Những con người
Lặng lội xông pha
Luôn gieo ra
Những hạt ngọc Trời Cha
Nẫy mầm xanh
Kết trái đơm hoa
Những người hùng
Từ đất nước sanh ra
Mang dòng máu Ông Cha
Ôi những con người
Thiên Sứ con Trời
Hi sinh cuộc đời
Vì nhân loại anh em
Truyền Thiên Ý lời kinh
Làm cho nhân loại bình yên
Ôi những cuộc đời
Ôi những con người
Lặng lội xông pha
Làm cho cuộc sống
Nở hoa
Dân giàu nước mạnh
Bài ca thanh bình
Thiên Sứ con Trời,
Thiên Sứ con Trời
***
Ôi những con người
Làm nên lịch sử
Làm nên tên tuổi
Ngọn đuốc soi
Khắp chốn làng quê
Rực sáng nước non
Khắp cả năm châu
Ôi những cuộc đời
Những con người
Lặng lội xông pha
Luôn gieo ra
Những hạt ngọc Trời Cha
Nẫy mầm xanh
Kết trái đơm hoa
Những người hùng
Từ đất nước sanh ra
Mang dòng máu Ông Cha
Ôi những con người
Thiên Sứ con Trời
Hi sinh cuộc đời
Vì nhân loại anh em
Truyền Thiên Ý lời kinh
Làm cho nhân loại bình yên
Ôi những cuộc đời
Ôi những con người
Lặng lội xông pha
Làm cho cuộc sống
Nở hoa
Dân giàu nước mạnh
Bài ca thanh bình
Thiên Sứ con Trời,
Thiên Sứ con Trời
***
Ôi những con người
Lặng lội xông pha
Làm cho cuộc sống
Nở hoa
Dân giàu nước mạnh
Bài ca thanh bình
Thiên Sứ con Trời,
Thiên Sứ con Trời
Ôi những con người
Lặng lội xông pha
Làm cho cuộc sống
Nở hoa
Dân giàu nước mạnh
Bài ca thanh bình
Thiên Sứ con Trời,
Thiên Sứ con Trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s