KHO BÁU VŨ TRỤ

KHO BÁU VŨ TRỤ

Văn Hóa Cội Nguồn là kho báu, kho tàng tri kiến vũ trụ. Kho tàng khai mở trí tuệ, là chìa khóa vạn năng mở ra tất cả những bí mật vũ trụ. Đạt đến cảnh giới Chánh Đẳng Chánh Giác, ra khỏi sanh tử, làm chủ vũ trụ. An vui tự tại vĩnh hằng.
– Nói đến kho báu, không chỉ có một thứ, chỉ có vàng, mà có cả kim cương, trân châu, mà còn có những thứ khác nữa như dược liệu cam lồ linh đơn. Có công năng chữa trị bách bệnh Tâm Linh. Nhất là những căn bệnh ác tánh, thói hư tật xấu, những căn bệnh phiền não đau khổ. Kiếm thiên vũ trụ, dùng để trần quốc an dân. Binh pháp vũ trụ dùng để hàng phục yêu tà ma quỷ. Là Đạo Pháp Dân Tộc dựng nước, giữ nước. Thái bình thịnh trị dân giàu nước mạnh đi đến an vui cực lạc, không còn sa đọa siêu sanh thiên đàng.
– Một kho báu vũ trụ quý hiếm như vậy, có thể nói hàng triệu ức năm mới xuất hiện một lần.
– Nhưng không có người truyền, không có người trao, kho báu cũng chỉ là kho báu. Dược liệu linh đơn cũng chỉ là dược liêu linh đơn.
– Vậy mới biết cứu khổ thế gian, tận độ Nhân Loại. Là những người truyền, trao, Kiến Thức Tri Kiến. Truyền, trao Chìa Khóa. Truyền trao dược liêu linh đơn. Truyền trao gươm thiên trấn quốc. Phải nói là quan trọng đến mức độ nào.
– Nhất là những người đi đầu, vượt qua mọi chướng ngại. Truyền, trao kho báu vũ trụ, Văn Hóa Cội Nguồn. đến với Nhân Loại con người. Nhờ thế Nhân Loại con người được lợi ích không thể nghĩ bàn, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa siêu sanh lên các tần trời an vui hạnh phúc vĩnh hằng trường sanh tự tại.
– Với công lao chuyển tải kho tàng tri kiến vũ trụ, kho báu linh đơn dược liệu đến với Nhân Loại con người, khai mở trí huệ, không còn trí mù. Căn bệnh ngu si không còn nữa. Thay vào đó là Mặt Trời Trí Huệ tỏa sáng, có nghĩa là: Tâm Trí Nhân Loại tỏa sáng. Mây phiền não tan biến không còn nữa. Đồng sanh thiên giới an vui cực lạc vĩnh hằng. Hãy ca ngợi những người truyền giáo, tôn vinh Họ, cúng dường Họ. Coi Họ như người thân, ân nhân. Đi theo Họ. Tìm đến kho báu và làm chủ kho báu, làm chủ kho báu vũ trụ, chính là làm chủ Văn Hóa Thiên Ý Cội Nguồn.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s