LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 281 – ĐỨNG ĐÓ MÀ CHI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
281
ĐỨNG ĐÓ MÀ CHI

Em trông chờ những gì
Giữa cõi trần u tối
Kìa Cội Nguồn tỏa sáng
Em đứng đó mà chi
Cuộc sống đầy lê thê
Như đi vào hấp hối
Ánh mặt trời văn hóa
Chiếu sáng khắp làng quê
Em đứng đó mà chi
Em chờ đợi những gì
Cuộc đời như chớp mắt
Mãn trần hồn rời xác
Hồn biết phải về đâu
Kìa mặt trời tâm linh
Đã bừng lên sáng soi
Ôi bao lời kinh thơ
Làm trái đất rung rinh
Tràn đầy bao năng lượng
Tạo lên bao thịnh vượng
Dậy mùa xuân địa cầu
Em có thấy không nào
Nắng ấm đã lên rồi
Bình minh nền Quốc Đạo
Văn minh và hiện đại
Lan tỏa đạo cùng đời
Ôi sung sướng tuyệt vời
Nền Cội Nguồn vô tận
Hãy về Nguồn kẻo muộn
Em trông chờ điều chi
Về Cội Nguồn đi em
Mau vào hội Rồng Tiên
Vào cửa trời em nhé
Nơi cõi trời thiên giới
Quê hương toàn châu báu
Sống an vui hạnh phúc
Con đường chúng ta đi
Con đường chúng ta đi
Em đứng đó mà chi
***
Em trông chờ những gì
Giữa cõi trần u tối
Kìa Cội Nguồn tỏa sáng
Em đứng đó mà chi
Cuộc sống đầy lê thê
Như đi vào hấp hối
Ánh mặt trời văn hóa
Chiếu sáng khắp làng quê
Em đứng đó mà chi
Em chờ đợi những gì
Cuộc đời như chớp mắt
Mãn trần hồn rời xác
Hồn biết phải về đâu
Kìa mặt trời tâm linh
Đã bừng lên sáng soi
Ôi bao lời kinh thơ
Làm trái đất rung rinh
Tràn đầy bao năng lượng
Tạo lên bao thịnh vượng
Dậy mùa xuân địa cầu
Em có thấy không nào
Nắng ấm đã lên rồi
Bình minh nền Quốc Đạo
Văn minh và hiện đại
Lan tỏa đạo cùng đời
Ôi sung sướng tuyệt vời
Nền Cội Nguồn vô tận
Hãy về Nguồn kẻo muộn
Em trông chờ điều chi
Về Cội Nguồn đi em
Mau vào hội Rồng Tiên
Vào cửa trời em nhé
Nơi cõi trời thiên giới
Quê hương toàn châu báu
Sống an vui hạnh phúc
Con đường chúng ta đi
Con đường chúng ta đi
Em đứng đó mà chi
***
Về Cội Nguồn đi em
Mau vào hội Rồng Tiên
Vào cửa trời em nhé
Nơi cõi trời thiên giới
Quê hương toàn châu báu
Sống an vui hạnh phúc
Con đường chúng ta đi
Con đường chúng ta đi
Em đứng đó mà chi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s